معرفی خدمت 

فرم درخواست پست الکترونیکی هیات علمی

پیگیری درخواست پست الکترونیک هیئت علمی

فرم درخواست پست الکترونیکی دانشجویان

پیگیری درخواست پست الکترونیک دانشجویان

مسئول ارائه خدمت

مهندس مریم قلی پور  
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری  
پست الکترونیک : ma.gholipour@qums.ac.ir  
تلفن تماس : 02833344623 – 5-33336001 داخلی 2366

فلوچارت و مراحل گردش کار

پرسش های متداول

راهنمای تغییر کلمه عبور

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0