برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان کوثر در نوبت صبح

گرفتن نوبت : به صورت تلفنی با تماس با  شماره 33244970 و به صورت حضوری امکان پذیر می باشد.


درمانگاه های فوق تخصصی زنان 

ردیف

پزشک

روزهای هفته 

ساعت

درمانگاه 

    1

دکتر شکوه السادات ابوترابی

شنبه و یک شنبه

11- 10

پریناتالوژی(مادران پر خطر (

2

دکتر خدیجه علمی زاده

دوشنبه

11 -10

آنکولوژی )نوبت فقط حضوری وساعت6:30 صبح )

3

دکتر ونوس چگینی

شنبه و یکشنبه

17- 15

لاپاراسکوپی (کلینیک ویژه عصر)

 

       


  درمانگاه های تخصصی زنان

 ردیف  پزشک  روزهای هفته   ساعت
 درمانگاه 

1

 دکتر قزوینی 

یکشنبه و دوشنبه

10- 8

 درمانگاه کلینیک زنان 

2

متخصص زنان و زایمان

همه روزه

12- 10

 یارداری و بیماری های زنان 

 


    درمانگاه تخصصی جراحی و داخلی

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

1

دکتر ابوطالب سیمیاری ، متخصص داخلی

سه شنبه وچهار شنبه

13- 11

2

دکتر مریم السادات مجابی ، متخصص جراحی عمومی

چهار شنبه ها

12- 10

3

دکترفرشته خانزاده متخصص داخلی

دوشنبه ها

12 -10

 

 

 


     درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی نوزادان

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

توضیحات

1

دکتر سید هوشیارمجابی ،فوق تخصص اطفال

شنبه و دوشنبه

11- 10

فقط نوزادان زیر 1 ماه

2

دکتر مرتضی حبیبی ،فوق تخصص اطفال

سه شنبه

12- 10

تنها نوزادان پره ترم بستری در بخش NICU به صورت فالوآپ ویزیت می شوند

3

دکتر بهزادمحمدحسینی

پنج شنبه ها

16- 14

فقط ختنه

4

دکتر محمدرضا ملکی ، فوق تخصص

شنبه ، دوشنبه ،پنج شنبه

11 -9

ویزیت نوزاد واطفال

 

    


         درمانگاه تخصصی بیهوشی

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

1

دکترافسانه بیگم فهیم

چهارشنبه

13- 11

 2

دکتر سید محسن شفاهی

سه شنبه

13- 11

 


        درمانگاه چشم نوزادان (ROP) وقلب

 ردیف  پزشک  روزهای هفته  ساعت
 

1

دکترمریم اکبری، متخصص چشم

شنبه

14- 12

2

دکتر بهمن اینانلو، متخصص چشم

یک شنبه

9- 8

3

دکتر الهام عبادی متخصص قلب

سه شنبه و چهار شنبه

12 -10

 

    

 6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0