برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان کوثر در نوبت صبح

گرفتن نوبت : به صورت تلفنی با تماس با  شماره 33895 و به صورت حضوری امکان پذیر می باشد.


درمانگاه های فوق تخصصی زنان 

ردیف

پزشک

روزهای هفته 

ساعت

درمانگاه 

    1

دکتر شکوه السادات ابوترابی

شنبه و یک شنبه

11- 10

پریناتالوژی(مادران پر خطر (

2

دکتر خدیجه علمی زاده

دوشنبه

11 -10

آنکولوژی )نوبت فقط حضوری وساعت6:30 صبح )

3

دکتر ونوس چگینی

شنبه و یکشنبه

17- 15

لاپاراسکوپی (کلینیک ویژه عصر)

 

       


  درمانگاه های تخصصی زنان

 ردیف  پزشک  روزهای هفته   ساعت
 درمانگاه 

1

 دکتر قزوینی 

یکشنبه و دوشنبه

10- 8

 درمانگاه کلینیک زنان 

2

متخصص زنان و زایمان

همه روزه

12- 10

 یارداری و بیماری های زنان 

 


    درمانگاه تخصصی جراحی و داخلی

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

1

دکتر ابوطالب سیمیاری ، متخصص داخلی

سه شنبه 

13- 11

2

دکتر مریم السادات مجابی ، متخصص جراحی عمومی

چهار شنبه ها

12- 10

3

دکترفرشته خانزاده، متخصص داخلی

دوشنبه ها

12 -10

  دکتر مونا بابایی ، متخصص داخلی شنبه - یکشنبه - چهارشنبه 13- 11
  دکتر آزاده زاهدی فر ، متخصص داخلی پنج شنبه  13- 11

 

 

 


         درمانگاه تخصصی بیهوشی

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

1

دکترافسانه بیگم فهیم

چهارشنبه

13- 11

 2

دکتر سید محسن شفاهی

سه شنبه

13- 11

 


     درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی نوزادان

ردیف

پزشک

روزهای هفته

ساعت

توضیحات

1

دکتر سید هوشیارمجابی ،فوق تخصص اطفال

شنبه و دوشنبه

11- 10

فقط نوزادان زیر 1 ماه

2

دکتر مرتضی حبیبی ،فوق تخصص اطفال

سه شنبه

12- 10

تنها نوزادان پره ترم بستری در بخش NICU به صورت فالوآپ ویزیت می شوند

3

دکتر بهزادمحمدحسینی

پنج شنبه ها

16- 14

فقط ختنه

4

دکتر محمدرضا ملکی ، فوق تخصص

شنبه ، دوشنبه ،پنج شنبه

11 -9

ویزیت نوزاد واطفال

 

    


        درمانگاه چشم نوزادان (ROP)

 ردیف  پزشک  روزهای هفته  ساعت
 

1

دکترمریم اکبری، متخصص چشم

شنبه ها - یک هفته در میان

12- 9

2

دکتر بهمن اینانلو، متخصص چشم

10- 8

 

    

 


        درمانگاه قلب نوزادان ( اکوی قلب جنین )

 ردیف  پزشک روزهای هفته  ساعت
 

1

دکتراحمد قاسم پور، فوق تخصص قلب اطفال

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 

12- 9

2

دکتر مینا فرشید گهر ، فوق تخصص قلب اطفال

سه شنبه - پنج شنبه 12- 9

 

    

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0