• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ 
  • کد خبر : ۱۳۴۴۸
شاخص های حكمرانی خوب در اندیشه و عمل

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0