نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی تلفن داخلی پست الکترونیک
    زهرا کاکاوند  کارشناس واحد امور هیات علمی دیپلم  3104    qmse@qums.ac.ir
    لیلا محمدزاده  کارشناس واحد امور هیات علمی  لیسانس بهداشت محیط 3104    qmse@qums.ac.ir

     


    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0