• ساعت : ۱۱:۴۲:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 
  • کد خبر : ۷۴۱۳
الكترونیكی شدن روند ثبت و انجام قرارداد انجام طرح‌های تحقیقاتی در سامانه جامع پژوهان دانشگاه

   با توجه به الکترونیکی شدن روند ثبت و انجام قرارداد انجام طرح‌های تحقیقاتی در سامانه جامع پژوهان دانشگاه، در خصوص ثبت امضاء الکترونیکی در سامانه جامع پژوهان اقدام کنید.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0