• ساعت : ۱۲:۸:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 
  • کد خبر : ۷۴۲۰
سردبیر و دبیر اجرایی مجله Journal of Inflammatory Diseases دانشگاه انتصاب شد

دکتر حمیدرضا جوادی، مدیر مسئول مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با صدور ابلاغی دکتر سحر مقبلی نژاد، دانشیار ژنتیک پزشکی را به عنوان سردبیر این مجله  و دکتر منیرالسادات میرزاده استادیار پزشکی اجتماعی را بعنوان دبیر اجرایی مجله منصوب کرد.
دکتر سید مهدی میر هاشمی، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر گفت؛ از زحمات و تلاش های خانم دکتر مرجان نصیری اصل سردبیر پیشین مجله و دکتر علیرضا فراست، مدیر داخلی پیشین مجله دانشگاه تقدیر کرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0