• ساعت : ۱۱:۵۳:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ 
  • کد خبر : ۷۶۵۰
زمان بندی مهم امور پژوهشی دستیاران

     با توجه به ضرورت انجام امور پژوهشی در دوره دستیاری قبل از معرفی به آزمون ارتقاء – گواهینامه تخصصی سال 1401، بدین وسیله زمانبندی امور پژوهشی در جدول زیر ذکر شده است. لازم به ذکر است تاریخ های زیر قابل تمدید نمی باشد.
 

 - قبل از معرفی به آزمون ارتقاء 1 به 2

(جهت دستیاران رشته تخصصی کودکان)

- قبل از معرفی به آزمون ارتقاء سال 2 به 3

(جهت دستیاران سایر رشته های تخصصی پزشکی)

 

 

 

ثبت پروپوزال حداکثر تا تاریخ 10/12/1400

- قبل از معرفی به آزمون ارتقاء سال 2 به 3

(جهت دستیاران رشته تخصصی کودکان)

- قبل از معرفی به آزمون ارتقاء سال 3 به 4

(جهت دستیاران سایر رشته های تخصصی پزشکی)

 

 

ارائه گزارش از پیشرفت پایان نامه حداکثر تا تاریخ1400/12/01 

 - قبل از معرفی به آزمون گواهینامه تخصصی

            دفاع از پایان نامه حداکثر تا تاریخ 1400/12/10 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0