• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
مهمترین چالش جمعیتی شهرستان، كاهش سطح باروری و پیری جمعیت است

 دکتر علیرضا مهرعلیان، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، مهمترین چالش جمعیتی شهرستان را کاهش سطح باروری و پیری جمعیت دانست و گفت: میزان نرخ باروری در شهرستان روند کاهشی است و درصورتی که این روند ادامه یابد، شهرستان با بحران مواجهه خواهد شد.

وی اظهار کرد که در حال حاضر در برهه پنجره فرصت جمعیتی قرار داریم و باید از این فرصت استفاده و با مدیریت صحیح از امکانات بالقوه جمعیت فعال بهرمند شویم و با برنامه ریزی های صحیح مسیر را برای سازندگی شکوفایی و بالندگی هموار سازیم.

این مقام مسؤول گفت: پیری جمعیت و کاهش موالید یک معضل اجتماعی و از دغدغه های بسیار مهم این شهرستان است و بحران کاهش نرخ باروری، بحران سالمندی، کاهش حجم جمعیت ملی و افزایش مهاجرت از چالش های عمده جمعیتی است.

رئیس حوزه بهداشت شهرستان قزوین خاطر نشان کرد:  برای افزایش جمعیت، مردم باید به این باور برسند که پیری جمعیت، مشکلات زیادی برای فرد، خانواده و جامعه به دنبال دارد. وی ادامه داد که تغییر سبک زندگی و نگرش مردم و نهادینه شدن شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر، از مهمترین موانع فرزندآوری است.

دکتر مهرعلیان تصریح کرد: نرخ باروری با شیب تندی رو به کاهش است و باید آموزش ها در راستای تغیر نگرش و عقاید عمومی به مردم صورت پذیرد تا سیمای شهرستان همچنان جوان باقی بماند.

وی گفت: میانگین تغییرات گروه های سنی در سال 1385 و 1401 اینگونه است که درصد کودکان از 6.8 به 6.2 رسیده است و درصد نوجوانان از 29.4 به 21.6 و درصد جوانان از 23.3 به 13.1 درصد رسیده است، ولی درصد میانسالان در شهرستان با افزایش همراه بوده است که از 32.4 درصد به 47 درصد رسیده است و سالمندان نیز از 8.1 به 12 درصد رسیده است که این جای نگرانی دارد.

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0