• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ 
رییس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
سواد سلامت، یكی از مهمترین شاخص های سلامت است

به گفته دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، طبق تعریف یونسکو، باسواد کسی است که بتواند با استفاده از خوانده ها و دانسته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند و انواع سواد در قرن 21، مالی، ارتباطی، عاطفی، رایانه ای، رسانه ای، تربیتی و سلامت است. وی افزود که سازمان بهداشت جهانی، از موضوع سواد سلامت، به‌ عنوان یکی از مهم ‌ترین شاخص‌ های سلامت یاد کرده است که با ارتقای مهارت هاي شناختی و اجتماعی فرد، انگیزه و توانایی او را براي به دست آوردن، درك و استفاده از اطلاعات بهداشتی، در راه حفظ و ارتقای سلامتی خوب، تقویت می کند.

این مقام مسؤول اشاره کرد: سواد سلامتي، شامل مجموعه اي از مهارت هاي خواندن، شنيدن، تجزيه و تحليل، تصميم گيري و توانايي بكارگيري اين مهارت ها در موقعيت هاي سلامتي است كه لزوماً به سال هاي تحصيل يا توانايي خواندن عمومي بر نمي گردد.

دکتر مهرعلیان تصریح کرد که ابعاد سواد سلامت، مانند: کسب، پردازش، فهم، اجرای دانش و اطلاعات سلامت است و همچنین می ‌توان توانایی ‌های لازم در کسب سواد سلامت را به سه گروه، شامل: توانایی خواندن فرم‌ های رضایت نامه، برچسب ‌ها و پیوست‌ های مربوط به داروها و سایر اطلاعات نوشتاری مربوط به حوزه ‌های سلامت و بهداشت، توانایی درک اطلاعات نوشتاری و شفاهی از طرف پزشک، پرستار، داروساز، پرسنل بهداشتی و توانایی عمل کردن بر اساس دستورالعمل ‌های مربوط به برنامه‌ های دارویی و مراقبت ‌های پزشکی؛ تقسیم بندی کرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0