• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ 
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
توانایی انتخاب سبك زندگی مناسب، نیازمند سواد سلامت است

افرادی که دارای سواد سلامت هستند، می توانند سبک زندگی مناسب خویش را انتخاب کنند. مانند: کسی که دیابت نوع یک داشته باشد، می داند که نباید غذاهای حاوی مواد قندی را مصرف کند و باید در بازه های زمانی تعیین شده، انسولین تزریق کند. شیوه تزریق انسولین نیز از مهارت های سواد سلامت است.

 این سخنان را اعظم شهبازخانی، کارشناس آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین بیان کرد و گفت: اهمیت سواد سلامت در تاثیر بر نتایج سلامتی بیماران به خوبی شناخته شده و نقش مهمی در تصمیم گیری افراد در مورد نیازهای سلامت دارد. وی افزود که بین سواد سلامت و پیامدهای نادرست سلامت، رابطه وجود دارد؛ زیرا هرچه دانش در زمینه شرایط و موقعیت های بهداشتی ضعیف تر باشد، استفاده از خدمات پیشگیری کننده نیز کمتر است.

این کارشناس تصریح کرد: شواهد نشان می دهد سواد سلامتی محدود، با نتایج نامطلوب بهداشتی، مانند: مراجعه مکرر به پزشک، بستري شدن مجدد، رضایت نداشتن یا رضایتمندي کمتر بیمار، در بعضی موارد با مرگ و میر بالاتر، استفاده کمتر از خدمات پیشگیري، تاخیر بیشتر در تشخیص ها و پایبندي کمتر به دستورالعمل هاي پزشکی، همراه خواهد بود.

امروزه سواد سلامت ناکافی، تهدیدی جهانی

کارشناس آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت شهرستان قزوین عنوان کرد که بر اساس مطالعات انجام شده توسط مرکز استراتژی های مراقبت سلامتی آمریکا، افراد دارای سواد سلامت کم، اطلاعات نوشتاری و گفتاری ارائه شده توسط تیم سلامت را درک نمی کنند؛ به توصیه ارائه شده، عمل نمی کنند؛ وضعیت سلامتی ضعیف تری دارند و هزینه های بیشتری را متحمل می شوند.

دلایل ضرورت افزایش سطح سواد سلامت مردم

شهنازی خانی اظهار کرد: تفسیر و تحلیل مناسب مردم در زمینه سلامت، سبب مراقبت بیشتر و بهتر از خود و اطرافیان خود، در برابر عوامل بیماری ‌زا می شود.

وی با بیان اینکه با ارتقای سواد سلمت شهروندان، آنان با نشاط‌ ‌تر، سالم ‌تر و پویاتر خواهند بود و دولت ‌ها نیز کمتر متحمل هزینه‌ های سرسام آور درمان می ‌شوند؛ گفت: در این وضعیت، هزینه ‌هایی که باید صرف درمان شود، صرف پیشگیری و بهداشت مردم خواهد شد و این مهم، کیفیت و سبک زندگی آنان را نیز بهبود می ‌بخشد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0