• ساعت : ۱۱:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ 
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
شیر مادر بهترین غـذا بـرای شـیرخواران محسوب می شود

سپیده مهدیخانی مسؤول واحد تغذیه مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین : شير مادر بهترين غـذا بـراي شـيرخواران محسوب مي شود زيرا نيازهاي غـذايي اساسـي نوزاد را برطرف مي نمايـد .كودكـاني كـه از شير پستان تغذيه مي شوند تا شش مـاهگي نيـازي بــه آب و سایر مواد غذایی ندارنــد.

وی افزود شــير مــادر تمــام موادغذايي و مايعات مورد نياز كودك را فـراهم مي نمايد تا سلامت كودك تأمين شود . آهن موجود در شیر مادر به علت وجود پروتئین خاص بهتر از شیرخشک جذب می شود. و شـير مـادر حـاوي مقـــادير زيـــادي از بعـــضي پـــروتئين هـــاي اختـصاصي و مقـادير نـسبتاً زيـادي نيتـروژن غيرپروتئيني مي باشد كه اين اجـزا هـم عملكـرد تغذيـه اي دارنـد و هـم عملكـرد غيـر تغذيــه اي.

شیر مادر برای تکامل مغز ضروری است

این کارشناس درباره شیر مادر گفت: شـير مـادر غنـي از بعـضي اسـيدهاي چرب مي باشد كه براي تكامل مغز ضروري انـد و حاوي چندين نوع قند غيرلاكتوز است كـه در جلوگيري از عفونت نقش دارند. بنابراين به علت خواص تغذيه اي منحـصر بـه فـرد، شـير مـادر غــذايي مطلــوب بــراي شــيرخوار محــسوب مي شود. از آنجا كـه تركيـب شـير مـادر كـاملاً منطبــق بــر نيازهــاي شــيرخوار اســت، و مناسب ترين نمودار رشد را در كودكـان تـأمين مي نمايد.

به گفته مهدیخانی شيرمادر يك مايع بي نظير و زنده حاوي عوامل ضد عفونت است كه شيرخوار را در مقابل بسياري از بيماري ها و عفونت ها مانند: اسهال و عفونت هاي گوارشي و تنفسي، عفونت گوش، آسم و اگزما و آلرژي. محافظت مى كند و مرگ و مير ناشي از اين بيماري ها را كاهش مي دهد و همچنين احتمال چاقي و بيماري هاي مزمن از جمله: بيماري هاي قلبي عروقي، پرفشاري خون، سرطان ها و ديابت را در بزرگسالي كاهش مي دهد.

شير هر مادري براى فرزند خودش بهترين است

مسؤول واحد تغذیه اشاره کرد که شير هر مادري براى فرزند خودش بهترين است و تركيب آن براساس تغيير نيازهاى او برحسب سن شيرخوار و حتي در هر وعده تغيير مي كند. شير روزهاي اول يا آغوز حاوي عوامل ضد عفونت بسياري براي محافظت نوزاد در برابر بيماري هاست كه هنوز سيستم ايمني او تكامل نيافته است.

وی بیان کرد که تغذيه با شيرمادر به رشد و تكامل فك و صورت كمك كرده و از پوسيدگى دندان پيشگيرى مي كند. امكان تكلم بهتر، هوش بالاتر و كسب مهارت هاى تكاملى وتحصيلى بهتر را در آينده فراهم مي كند.  و همچنین تغذيه با شير مادر تأمين كننده گرما، صميميت، نزديكى و تماس مادر و كودك است كه نتيجه آن ارتقاء تكامل جسمى و عاطفى كودك است. بعلاوه شيرمادر هميشه و همه جا در دسترس است و نيازى به خريدن، آماده كردن، تجهيزات و ذخيره سازى ندارد.

مهدیخانی اضافه کرد چنانچه شيرخوار با شيرمادر تغذيه نشود ابتلاء بيشتر او به بيمارى ها موجب صرف هزينه هاى درمان و مراقبت كودك، غيبت والدين از كار و به خطر افتادن سلامت وى در دهه هاى بعدى زندگى به ويژه در دوران ميانسالى و سالمندى مى گردد وی در پایان اشاره که شيردهي براى مادران نيز مزاياي فراواني دارد: پيشگيري از كم خوني، سرطان پستان، شكستگى گردن استخوان ران در سنين كهولت و تاخير در شروع قاعدگي و بارداري مجدد پس از زايمان از مزاياي شيردهي براي مادران است و نيز وزن اضافي دوران بارداري را زودتر از دست مي دهند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0