• ساعت : ۱۳:۰۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ 
شیر مادر، ایمن ترین و كامل ترین غذا برای شیرخوار است

شیر مادر به گونه ای برای تغذیه کودک طراحی شده که تمام نیازهای او را برطرف می کند. شیر مادر ایمن ترین و کامل ترین غذا به ویژه در شش ماه اول تولد کودک است و در پیشگیری از عفونت ها در شیرخوار، کمک کننده است. همچنین منجر به ارتباط عاطفی محکم بین مادر و کودک  می شود و امنیت غذایی نوزادان و کل خانواده را از همان ابتدا به ویژه در زمان وقوع بحران ها تامین می کند.

فاطمه بابایی، کارشناس مسؤول برنامه سلامت نوزادان و کودکان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با بیان این مطالب، گفت : معاونت بهداشت دانشگاه در دو سال گذشته با توجه به بحران همه گیری بیماری کرونا و محدودیت های ایجاد شده در ظرفیت های سیستم بهداشت به دلیل درگیری کادر بهداشتی و درمانی و در نتیجه کمبود نیروی انسانی در امر مشاوره شیردهی، منجر به حمایت ناکافی مادر و شیرخوار شده است. وی ادامه داد که قوانین مربوط  به دوره بحران کرونا مانند رعایت فاصله گذاری فیزیکی، منجر به مراجعه کمتر و تماس کمتر والدین با کارکنان بهداشتی شده و در نهایت باعث کاهش سطح دانش و مهارت والدین و عدم مراجعه به موقع جهت دریافت خدمات  شده است.

 

تأثیر منفی کرونا بر تغذیه کودکان با شیر مادر

به گفته کارشناس مسئوول برنامه سلامت نوزادان و کودکان معاونت بهداشت دانشگاه: در برخی از کشورها سیاست های غیر مبتنی بر شواهد مانند جدا کردن نوزادان از مادرانشان و جلوگیری از شیردهی در مواقع مشکوک به کرونا در مادر و نوزاد اجرا شد. علاوه بر این، گروه های حامی مانند افراد با دانش و مهارت بالا در خصوص تغذیه با شیر مادر برای والدینی که نیاز به کمک داشتند، در دسترس نبودند؛ از طرف دیگر گسترش تبلیغات هدفمند شرکت های تولید کننده شیر مصنوعی و نگرش و تصمیمات اشتباه خانواده ها و والدین، افزایش مصرف شیرمصنوعی به عنوان تغذیه ایمن برای کودکان را به دنبال داشت. 

 

قدمی به جلو برای تغذیه با شیر مادر

بابایی گفت: در سال 1401 و به ویژه در هفته جهانی شیر مادر (16-10 مرداد ماه )، با شعار" قدمی به جلو برای تغذیه با شیر مادر : آموزش و حمایت " فرصت مناسبی است تا چالش ها و موانع پیشبرد برنامه مورد بررسی قرار گیرد و و با توجه به تجربیات به دست آمده و انجام تحقیقات گسترده و همچنین انجام واکسیناسیون علیه بیماری کرونا می طلبد تا با تمام ظرفیت و حمایت همه گروه ها اعم از سیاست گذاران کشور ، متخصصین و پزشکان ، مشاورین و مراقبین بهداشت، بیمارستان های دوستدار کودک و خانواده ها یک زنجیره گرم حمایتی و پشتیبانی  تشکیل شود تا مادران از همان دوران بارداری، حین زایمان و پس از زایمان، در جامعه و خانواده  و همچنین در محیط کار مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0