• ساعت : ۱۲:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 
جمعیت جوان و با نشاط، از عوامل مهم پیشرفت هر كشور است

به گفته ربابه قنبری، کارشناس مسؤول واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان، روند، رشد طبیعی جمعیت و نرخ باروری کلی در طی سال های اخیر در کشور، و به طبع آن در شهرستان تاکستان رو به کاهش بوده است و این در حالی است که جمعیت جوان و با نشاط یکی از عوامل مهم پیشرفت هر کشور محسوب می شود.

این کارشناس اظهار کرد: جمعیت جوان به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار می رود . نیروی مولد و جوان به عنوان یکی از پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادی - اجتماعی کشورها به حساب می آید. قنبری ادامه داد که قدرت و توسعه هر کشور در رابطه با نیروی انسانی و جمعیت معنا پیدا می کند.

 

بدون تغییر نگرش و رفتار، فرزندآوری، امکان پذیر نیست

هنگامه رحمانی، کارشناس باروری سالم شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان هم گفت: حرکت به سمت توسعه همه جانبه، نیاز جدی به توسعه و ارتقای سرمایه انسانی دارد و یکی از مهم ترین مولفه های سرمایه انسانی، وضعیت سلامت مردم است؛ پس در شرایط کنونی برای فرهنگ سازی و تغییر نگرش در زمینه فرزندآوری و تحقق سیاست جدید جمعیتی کشور از کاهش جمعیت به افزایش جمعیت، بدون تغییر نگرش و رفتار مردم در زمینه فرزندآوری، امکان پذیر نیست.

گفتنی است، این مطالب در نشست حساس سازی با موضوع جوانی جمعیت، روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ با حضور کارشناسان ستادی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان بیان شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0