• ساعت : ۱۲:۰۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ 
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
آگاهی مردم در خصوص چگونگی مواجه با سیلاب كم است

مهندس کامبیز غفاری، مسؤول امور کاهش حوادث و بلایای غیر مترقبه مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، گفت سیل یکی از رایج ترین مخاطرات طبیعی است، متأسفانه دانش و آگاهی عمومی مردم در خصوص این حوادث کم است.

وی با بیان این مطالب که یکی از رایج ترین مخاطرات طبیعی سیلاب است، عنوان کرد: بسیاری از مردم آموزشهای لازم درخصوص نیروی مخرب آب و سیلاب را ندارند و این مساله را به خوبی از رفتارهای آنان در مواجهه با سیل می توان متوجه شد. این کارشناس ادامه داد که خیلی از افرادی که از سیل و بویژه سیل های ناشی از باران های رعد آسا دچار آسیب می شوند، افرادی هستند که یا به تماشای سیل می پردازند و یا با وسیله نقلیه از سیلاب ها عبور می کنند و شدت و قدرت سیل را دست کم می گیرند و این موضوع مهمی است که مردم باید آن را جدی بگیرند.

مهندس غفاری اظهار کرد: سیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و مسیل و بیرون زدن آب از آن و اشغال بخشی از دشت‌های حاشیه رودخانه است که می‌تواند با غرقاب کردن منطقه باعث وارد آمدن خسارات بر ساختمان و تاسیسات عمومی شود و تلفات انسانی و دامی به همراه داشته باشد. وی افزود که همچنین سیل می‌تواند ناشی از افزایش سطح آب دریاچه و یا دریا باشد که در این موارد جریان بادهای شدید تاثیر زیادی خواهد داشت.

مسؤول امور کاهش حوادث و بلایای غیر مترقبه مرکز بهداشت شهرستان قزوین اشاره کرد که سیلاب های رودخانه اغلب ناشی از بارش های شدید است که در برخی موارد همراه با ذوب برف است. وی ادامه داد که سیلابی که بدون پیش هشدار یا پیش هشدار کمی در رودخانه جاری شود تند سیلاب ها هستند که  تلفات جانی این تند سیلاب ها در حوزه های کوچک بوقوع می پیوندند و عموما بیشتر از تلفات جانی سیلاب های در رودخانه های بزرگ رخ می دهد.

 

سیل به طور عمده ناشی از روان آب سطحی

این کارشناس گفت: جریان سیل به طور عمده ناشی از روان آب سطحی است که حاصل خصوصیات بارش و  حوزه آبخیز است و در این میان، تأثیر پوشش گیاهی و خاک در کاهش جریان سیل حوزه‌های کوچک کمتر از حوزه‌های با  مساحت زیاد است و در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان سیلاب های رخداده را مانند:سیل ناگهانی، سیل رودخانه‌ای، سیل دریایی و سیل ناشی از ذوب برف نام برد.

 

علل پیدایش سیلاب

مهندس غفاری، عوامل مؤثر بر وقوع سیل را به طبیعی و عوامل انسانی تقسیم بندی کرد و از علل طبیعی، ذوب شدن سریع برف و یخ در کوهستان ها، بارش شدید و کوتاه، کم شدن پوشش گیاهی، نوع و جنس خاک و شیب زمین اشاره کرد. وی عوامل انسانی را مواردی دانست که به بررسی اقدامات,‌ تصمیم گیری ها و فعالیت های انسانها در پهنه سیل خیز مورد نظر می‌پردازد.

 

 سيل یا طغيان

این کارشناس بهداشتی تصریح کرد سيل، حركت آب به صورتي كه هر چه در مسير خود دارد را به همراه می ببرد و طغيان، سكون اين آب ها و پيوستن آن به آب رودخانهها، درياچهها و در نتيجه بالا آمدن سطح آبهاي جاري و زير آب رفتن مناطق مسكوني و كشاورزي است. وی اضافه کرد که معمولاً طغيان در پي سيل بوده و به همين علت هر دو را به يك معني به كار ميگيرند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0