• ساعت : ۱۴:۰۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 
کارشناس حوزه سلامت شهرستان بویین زهرا:
با مدیریت صحیح استرس، می توان تاثیرات مضر آن را به حداقل رساند

استرس یک حقیقت در زندگی است. هر کجا باشیم و هر کاری انجام دهیم نمی توانیم از آن اجتناب کنیم؛ ولی می توانیم آن را مدیریت کنیم. در زندگی، تغییراتی مثل رفتن به دانشگاه، ازدواج، تغییر شغل، و یا بیماری، استرس های مکرر ایجاد می کنند.

محمد افشار، کارشناس مسؤول سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا با گفتن این مطالب، و با اشاره به این نکته که؛ برخی از استرس ها، مثل؛ رفتن به دانشگاه، به نفع ماست. افزود: درست است که ما نمی توانیم استرس را نادیده بگیریم، ولی خبر خوب این است که می توانیم با مدیریت صحیح، تاثیرات مضر آن را به حداقل برسانیم.

این کارشناس، برخی راه کارهایی مدیریت استرس را به شرح زیر دانست:

* اولویت ها مشخص شود.

* زمان، مدیریت شود.

* لیستی از کارهایی که باید انجام داد، تهیه شود.

* مشخص شود که انجام چه کاری در روز برایمان، اهمیت دارد و چه کارهایی را می توان به بعد، موکول کرد. این عمل موجب می شود آگاه شویم که کدام کار، اولویت دارد و برای به یاد آوردن آن استرس نخواهیم داشت.

* از موقعیتهایی که استرس را زیاد می کند، دوری کنیم.

* از جمع های پُر تنش، دوری کنیم.

* در مورد نگرانی ها و احساساتمان حرف بزنیم و از بیان آن ها خجالت نکشیم.

* سعی شود برنامه و زندگی عادی خود را حفظ کنیم.

* ساعت هایی را به دور از فضای مجازی بگذارنیم.

* کارهایی که برای ما آرام بخش است را در برنامه روزانه بگنجانیم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0