• ساعت : ۱۲:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ 
کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت بویین زهرا:
جرات مندی یكی از مهارت های لازم در زندگی است

رفتار جرات ‌مندانه يك رفتار بين فردی است كه شامل ابراز صادقانه و نسبتاً رُک افكار و احساسات می‌باشد، به نحوی كه از نظر اجتماعی مناسب بوده و احساسات و آسايش ديگران نيز در آن مد نظر باشد. به طور كلی جرات‌مندی را می‌توان توانايی ابراز صادقانه نظرات، احساسات و نگرش‌ها بدون احساس اضطراب دانست.

محمد افشار، کارشناس مسئول سلامت روان شبکه بهداشت و درمان بویین زهرا با بیان مطالب فوق، افزود: جرات‌مندی همچنين شامل دفاع فرد از حقوق خود می‌باشد، به شكلی كه حقوق ديگران پايمال نشود. باور به اینکه هم خودش و هم دیگران ارزشمند هستند.

 

ویژه گی های فرد جرات مند

* انتظارات و محدودیت ها را بیان  می کند.

* مشاهداتش را بدون قضاوت بیان می کند.

* خواسته ها و انتظاراتش را در اولین فرصت صادقانه و مستقیم ابراز می کند.

* مراقب احساسات دیگران است.

* قابل پیش بینی است.

* بدون تضییع حقوق دیگران اقدامات لازم را برای رسیدن به اهدافش انجام می دهد.

این کارشناس با بیان ویژه گی های یک فرد جرات مند اظهار داشت: مشکلات ناشی از جرات مند نبودن را می توان افسردگي. رنجيدگی، ناكامی، انفجار خشم، اضطراب و به ‌دنبال آن اجتناب، ضعف در روابط بين فردی، مشكلات جسمانی، مشكلات مربوط به فرزندپروری نام برد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0