• ساعت : ۰۹:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 
امسال
سلامت نان عرضه شده در نانوایی های شهرستان بویین زهرا، رشد مطلوبی داشته است

به گفته کارشناس برنامه بهداشت مواد غذایی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین ­زهرا، در سال 1401، سلامت نان عرضه شده در نانوایی های شهرستان بویین زهرا، رشد مطلوبی داشته است.

مهندس معصومه حیران با اذعان به اینکه مصرف نان در چند نوبت در شبانه روز، اهمیت ویژه ای در سلامت مردم دارد؛ بر این مبنا، نظارت بر کیفیت نان نانوایی ها، از وظایف مهم بهداشت محیط است؛ گفت: وجود برخی از پارامترها در نان، بر روی کیفیت آن، تاثیر دارد و وجود نمک بیش از حد استاندارد (حداکثر یک کیلوگرم در 100 کیلوگرم آرد) و یا وجود جوش شیرین و سایر افزودنی های غیرمجاز، تاثیرات سوِء زیادی بر سلامت مصرف کنندگان به همراه دارد.

وی با بیان اینکه نظارت بر نان، باید بصورت مستمر انجام شود؛ گفت: از ابتدای سال جاری، ساماندهی ارتقای کیفیت نان، بصورت ویژه در دستور کار بازرسان مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا قرار گرفت. این کارشناس ادامه داد که در شش ماهه نخست امسال، وضعیت سلامت و بهداشت نان­ نانوایی های شهرستان بویین زهرا دارای رشد چشمگیر بوده است.

کارشناس برنامه بهداشت مواد غذایی حوزه سلامت شهرستان بویین ­زهرا اظهار کرد: در بازه زمانی مذکور تعداد 102 مورد نمونه برداری از انواع نان سُنّتی (بربری، لواش، سنگک و تافتون) انجام شده است که حسب نتیجه نمونه برداری، 91 درصد نمونه ها از حیث فقدان جوش شیرین و 86 درصد از حیث مطلوبیت نمک مصرفی، مطلوب بوده اند. وی اضافه کرد که این موضوع، حاکی از افزایش چشمگیر شاخص های مطلوبیت جوش شیرین و استفاده از نمک، نسبت به سال گذشته دارد.

این کارشناس بیان کرد: بدیهی است که این مهم با توجه به بازرسی های مداوم بازرسان بهداشت محیط از نانوایی های سطح شهرستان و بازدیدهای مشترک با نهادهای مربوطه، برگزاری مستمر نشست های آموزشی برای متصدیان این واحدها، بررسی چالش نانوایی ها در کارگروه آرد و نان و همچنین پیگیری مطالبه عمومی و درخواست مردم در خصوص بهداشت نان به دست آمده است.

مهندس حیران از مردم به عنوان چشم بینا و همیار کارشناسان بهداشت محیط، درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه نواقص و تخلفات بهداشتی، موضوع را به شماره 190 سامانه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت گزارش کنند تا در اسرع وقت، موضوع پیگیری شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0