• ساعت : ۱۰:۰۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 
والدین می توانند به شیوه های متعددی به رشد مثبت نوجوان كمك كنند

به گفته کارشناس سلامت روان حوزه سلامت شهرستان بویین زهرا؛ برخی والدین در دوره نوجوانی تاثیر دوستان را مهم تر از نقش پدر و مادر در نظر می گیرند. بدون این كه بخواهیم نقش مهم همسالان را كتمان كنیم، باید بگوییم كه بیشتر پژوهش های دنیا نشان می دهند كه والدین در دوره نوجوانی هم قوی ترین الگوی فرزندان خود هستند و بیشترین نفوذ را بر آنان دارند.

سیاوش کلیایی اظهار کرد: حتی پدر و مادر در صورت داشتن مهارت های فرزندپروری می توانند در تقویت تاثیر مثبت دوستان و جلوگیری از تاثیر منفی احتمالی نقش تعیین كننده ای داشته باشند. این حقیقت، مسؤولیت پدر و مادر را در ایجاد شرایط مناسب و سالم برای فرزندانشان افزایش می دهد. به همین دلایل است كه بیشتر برنامه های جدید پیشگیری دنیا مبتنی بر خانواده و والدین است. در واقع والدین می توانند به شیوه های متعددی به رشد مثبت نوجوان كمک كنند و آنان را از سوء مصرف مواد باز دارند.

این کارشناس با اشاره به این نکته که در ارتباط با نوجوان، پیام را باید به گونه ای منتقل كنیم كه مورد توجه او قرار بگیرد، تصریح کرد: برای این كار باید بتوانید حالات چهره و بدن خود را با آن چه به زبان می آورید، هماهنگ كنید. همچنین باید كلماتی كه انتخاب می كنید، با لحن و آهنگ صحبت شما در رابطه با موضوع بحث متناسب باشد.

 

نکاتی مهم در ارتباط گیری و گفتگوی والدین با نوجوان

1. چهره خود را به سمت نوجوان بچرخانید.

2. آنچه را می خواهید بگویید، واضح بیان كنید.

3. به نوجوان نگاه كنید و با او ارتباط چشمی داشته باشید.

4 .مطمئن شوید كه نوجوان فرصت سوال یا اظهار نظر كردن دارد.

5. مبهم صحبت نكنید و با بیان جزئیات زیاد موضوع را پیچیده نكنید.

6 .به پیام های غیركلامی كه توسط نوجوان ارسال می شود، بازخورد دهید.

7. سعی كنید خود را جای نوجوان قرار دهید و احساسات او را در نظر بگیرید.

8. مطمئن شوید آنچه كه می گویید با تُن صدا و زبان بدن شما هماهنگی دارد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0