• ساعت : ۱۰:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 
در قزوین
عملیات ساخت و تكمیل مركز سلامت روان جامعه نگر آغاز شد

رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین از آغاز عملیات عمرانی مرکز سلامت روان جامعه نگر به منظور ارائه خدمات به مردم شهرستان در سطح دوم با اجرای الگوی خدمات سلامت روانی و احتماعی« سراج» خبر داد.

دکتر علیرضا مهرعلیان، اظهار کرد: با هدف ارتقای کمی و کیفی خدمات سلامت روان به بیماران شدید روانپزشکی با استفاده از آموزش و ارتقای سلامت، بهبود کیفیت سبک زندگی و جلب رضایت بیماران و خانواده آنان، می توان طیف وسیع تری از بیماران نیازمند را تحت پوشش قرار داد.

رییس حوزه سلامت شهرستان قزوین گفت: در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش این مرکز، خدماتی که در سطح یک ارائه می شود، مراقبت روان پزشکی از طریق بهورزان فعال در خانه های بهداشت، مراقبان سلامت، کارشناسان سلامت روان (روانشناس) و پزشکان مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت با استفاده از آموزش و غربالگری جمعیت تحت پوشش انجام می شود و پس از غربالگری افراد و در صورت بیمار بودن و نیازمند به مشاوره روانپزشکی، ارجاع از سوی پزشک به روانپزشک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دکتر مهرعلیان گفت: در مرکز سلامت روان جامعه نگر، بیشتر از کادر درمانگر، شامل: روانپزشک، پزشک، مددکار، روانشناس و کاردرمانگر استفاده می شود که این کادر، خدمات تخصصی سلامت روان را ارائه خواهند داد.

وی اظهار امیدواری کرد که عملیات ساخت و تکمیل مرکز سلامت روان جامعه نگر در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0