• ساعت : ۱۴:۰۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ 
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
آلودگی صوتی، به ایجاد اختلالات روان‌پزشكی و روان‌شناختی‏ منجر می‌شود

به گفته کارشناس برنامه کنترل عوامل فیزیکی محیط کار مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین؛ آلودگی صدا یکی از مهم‌ترین عوامل فیزیکی زیان‌آور در محیط ‌های کاری است و به عنوان یکی از جنبه‌های مهم زیست محیطی و بهداشتی، از دیدگاه سلامتی، علاوه بر ایجاد انواع اثرات فیزیولوژیکی، به ایجاد اختلالات روان‌پزشکی و روان‌شناختی‏ منجر می‌شود.

مهندس مرتضی ناصری اظهار کرد: آثار فیزیولوژیکی و روانی مواجهه با صدا بر انسان، اغلب به ‌تدریج ظاهر می‌شود و وجود صدای بالا در زمان طولانی، باعث بروز پیامدهای منفی روان‌شناختی و جسمی، مانند: خستگی جسمی، روانی، استرس، سرگیجه، سردرد، عصبانیت، رفتار پرخاشگرانه، حواس‌پرتی، اختلال خواب، کاهش بازده کاری، افزایش فشار خون و در نهایت، کاهش شنوایی می شود.

مهندس ناصری گفت: برنامه حفاظت در برابر شنوایی کارکنان، شامل چند مرحله، نظیر: بررسی منظم صدا، ارزشیابی از طریق ادیومتری. در محیط کار بر حسب مورد، اجرای روش‌های مهندسی یا مدیریتی به منظور کاهش میزان مواجهه با صدا، آموزش و استفاده از وسایل حفاظت فردی است و بسته به محیط کار، نوع صدا و منابع تولید کننده صدا، اجرای یکی از این مراحل می‌تواند مورد تأکید بیشتری قرار گیرد.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0