• ساعت : ۱۲:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ 
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
یكی از روش های غربالگری سرطان پستان، ماموگرافی است

ماموگرافی یکی از روش های غربالگری سرطان پستان می باشد و برای گروه سنی بالای 40 سال انجام می شود که شامل دو تصویر از هردو سینه می باشد و نتایج با یک فرمت استاندارد(بایراد BAYRADS) ، ریسک خوش خیمی و بدخیمی را تعیین می کند.

مریم ستاری، کارشناس بیماری غیرواگیر مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با بیان این مطلب اظهار کرد: بایراد «صفر» یعنی ماموگرافی فعلی برای تفسیر نهایی کافی نیست و نیاز به تصویربرداری اضافی تر یا ماموگرافی های قبلی برای مقایسه دارد.

وی تصریح کرد بایراد «یک» یعنی نتیجه ماموگرافی منفی است و هیچ یافته پاتولوژی در ماموگرافی وجود ندارد و بیمار باید برای غربالگری روتین بازگردد. و بایراد «دو» یعنی ماموگرافی نرمال است و شامل یافته های خوش خیم دیگری مانند: لیپوم، کیست، کلیسفیکاسیون پوست، فیبروادنوم باشد و باید بیماران برای غربالگری روتین باز گردند.

 

بایراد «سه» احتمال خوش خیمی است

این کارشناس گفت: بایراد «سه» احتمال خوش خیمی وجود دارد و پیگیری با فواصل کوتاه توصیه می شود. و توده های مشخص با دانسته های نامتقارن که با توده قابل لمس ارتباط ندارد و خوشه های کلسیفیکاسیون گرد و صاف و شبیه هم. به احتمال اینکه چنین یافته هایی غیرطبیعی سرطان باشند، کمتر از دو درصد است و رادیولوژیست ها تنها برنامه برای پیگیری دقیق توصیه می کنند.

وی عنون کرد شش ماه پس از کشف یافته غیرطبیعی، اگر یافته غیرطبیعی بدون تغییر باشد، شش ماه بعد یک ماموگرافی دو طرفه صورت می گیرد و پیگیری سالیانه حداقل برای سه سال ادامه می یابد.

ستاری با بیان اینکه بایراد «چهار» یافته غیرطبیعی مشکوک است و باید بیوپسی انجام شود و ممکن است چنین ضایعه ای نشانگر بدخیمی باشد؛ افزود: در اکثر مطالعات آمریکا 25 تا 35 درصد است. وی ادامه داد که بایراد «پنج» قویا مطرح کننده بدخیمی است و احتمال بدخیمی این ضایعات بسیاربالاست و باید بیوبسی شوند. توصیه کرد که اقدام مناسب برای درمان باید انجام شود.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0