• ساعت : ۱۱:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ 
کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت بویین زهرا:
ارتباط مثبت و قوی، زیرساخت تربیت فرزند است

می دانید از مهمترین عوامل که باعث می شوند فرزندان ما مسؤولیت پذیر شوند، اعتماد به نفس داشته باشند، دستورات ما را اجرا کنند و به قوانین احترام بگذارند، چیست؟

کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا با مطرح کردن این سوال، گفت: اولین راه، ارتباط مناسب و عاشقانه با فرزندان است؛ پس اگر بتوانیم همواره با فرزند خود طوری رفتار کنیم که بداند حتی اگر اشتباه و خطا کند، باز هم دوستش داریم، و وقتی جریمه اش می کنیم، به او احترام می گذاریم، آن وقت است که احترام به خود و دیگران و احترام به قوانین را یاد می گیرد.

سیاوش کلیایی اظهار کرد که اگر ما ارتباط خوبی با فرزندمان نداشته باشیم، نمی توانیم ارزش های اخلاقی، پیام های تربیتی و تجربه های وجودی مان را به آنان منتقل کنیم.

 

شیوه های ارتباط ناسالم با فرزندان

این کارشناس خاطر نشان کرد: هرگز در رابطه خود با فرزندانتان، تحقیر، توهین، سرزنش، مقایسه کردن، طعنه و کنایه، داد و فریاد، عصبانیت در زمان تنبیه فرزند را به کار نبرید، چون سموم رابطه هستند و فرزندانتان را لجباز، ناامید، مضطرب، زورگو و یا قربانی زورگویی خواهند کرد و احساس گناه و ناامنی به فرزند خواهد داد.

 

راه کارهای مناسب برای یک رابطه سازنده با فرزندان

به گفته کلیایی، برای داشتن یک رابطه سازنده با فرزندانمان، باید به موارد زیر توجه کنیم:

* وقت و زمان کافی برای فرزند صرف کردن

* به کارها و علایق و احساسات خوشایند و ناخوشایند فرزندان توجه نشان دادن

* گفتگوی خوشایند با کودک

* نشان دادن مکرر احساسات و علاقه به فرزند در طول روز

*  گوش کردن فعال

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0