• ساعت : ۱۲:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ 
کارشناس مسؤول سلامت روان حوزه سلامت شهرستان بویین زهرا:
با كسب مهارت، ارتباط كلامی و غیر كلامی موثر، با دیگران داشته باشیم

با مدیریت ویژگی های غیر کلامی خود، مانع از ایجاد احساس منفی در طرف مقابل شویم. در جایگاه شنونده، احساس مثبتی در گوینده ایجاد کنیم. در جایگاه گوینده، مانع از بروز سوء تفاهم در شنونده شویم. بتوانیم در موقعیت های ارتباطی دشوار خود را جای طرف مقابل بگذاریم. تلاش کنیم که کمیت ارتباطی خود را گسترش دهیم. تلاش کنیم که کیفیت ارتباطی خود را با دیگران افزایش دهیم.

کارشناس مسؤول سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا با بیان این نکات، گفت: فرایند تعاملی كه طی آن، انتقال پيام انجام می شود، ارتباط را به وجود می آورد، که این ارتباط از عناصری شامل فرستنده، گیرنده و پیام تشکیل شده است.

محمد افشار با اشاره به این مطلب که ارتباط باید دو مولفه اساسی داشته باشد، یعنی موثر و سالم باشد، عنوان کرد: ارتباط، تنها وسیله رفع مسائل و مشکلات با دیگران و تبادل اطلاعات با آنان است. وی با اذعان به اینکه از طريق برقراری ارتباط است كه عاطفه به ديگران منتقل میشود؛ افزود: مهار هيجان‌های منفی نظير خشم، تنها از طريق برقراری ارتباط سالم ميسر است؛ بلوغ جامعه منوط به سيالی ارتباط های بين فردی است و بسیاری آسيبهای فردی و اجتماعی ريشه در ارتباط ناسالم دارند.

 

توصیه هایی برای کارآمدتر کردن ارتباط

* مطمئن شويد كه شنونده فرصت سوال يا اظهار نظر كردن را دارد.

* سعي كنيد خود را جای شنونده قرار دهيد و احساسات او را در نظر بگيريد.

* آنچه را مي‌خواهيد بگوييد، واضح بيان كنيد.

* به شنونده نگاه كنيد.

* چهره خود را به سمت گوينده بچرخانيد.

* به پيامهای غير كلامی كه توسط گوينده ارسال می شود، بازخورد دهيد.

* مطمئن شويد كه آنچه كه می‌گوييد با تُن صدا و زبان بدنی شما هماهنگی دارد.

* تُن و آهنگ صدای خود را تغيير دهيد.

* مبهم صحبت نکنید و با بيان جزئيات زياد، موضوع را پيچيده نكنيد.

* از ديدن علائم آشفتگی در شنونده غفلت نكنيد.

* از چشم های خود به عنوان يكی از بهترين ابزارهای دريافت پيام استفاده کنید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0