• ساعت : ۱۴:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ 
با غربالگری ژنتیک اجتماعی
می توان، فنیل كتونوری و متابولیك ارثی را شناسایی كرد و از بروز آن در خانواده ها پیشگیری كرد

به گفته دکتر آمنه یونسی، کارشناس برنامه ژنتیک مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، ژنتیک اجتماعی به مجموعه مراقبت هایی گفته می شود که می توان از طریق غربالگری ژنتیک اجتماعی، فنیل کتونوری و متابولیک ارثی را شناسایی کرد و از بروز این بیماری ها در خانواده و اطرافیان آنان پیشگیری کرد.

دکتر یونسی، این موضوع را روز 12 دی 1401در نشست بازآموزی ژنتیک، ویژه پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و با حضور دکتر اکبر یوسفی، معاون مرکز بهداشت شهرستان قزوین، در سایت مدیریت مرکز بیان کرد و گفت: غربالگری ژنتیک، مجموعه خدماتی است که از طریق بکارگیری دانش و فن آوری ژنتیک در کنترل و پیشگیری از بیماری ها ارائه می شود.

کارشناس برنامه ژنتیک مرکز بهداشت شهرستان قزوین، نحوه شناسایی زوجین تالاسمی مینور، نحوه ارجاع، پیگیری افراد مشکوک به تالاسمی و همچنین نحوه پیگیری و ارجاع مادران باردار مشکوک به بیماری را بیان کرد. وی، چند نمونه  از موارد استثنا در شناسایی جهش ژن های خاموش را توضیح داد.

دکتر یونسی، توضیحاتی را در رابطه با اهمیت بررسی ژنتیک در قبل از بارداری و دوران بارداری برای تشخیص بتاتالاسمی ماژور عنوان کرد و در ادامه گفت: با توجه به شروع مجدد انجام آزمایش ژنتیک نوبت اول ویژه زوجین ناقل و پُرخطر تالاسمی در انیستتو پاستور که در تهران با نرخ دولتی انجام می شود، مسؤولان مراکز، می توانند زوجینی که هنوز به علت مشکلات مالی موفق به انجام این آزمایش نشده اند، را به کلینیک ژنتیک مرکز بهداشت شهید بلندیان ارجاع دهند تا به انیستتو پاستور تهران معرفی گردند .

لیلا آشوری، کارشناس برنامه ژنتیک مرکز بهداشت شهرستان قزوین هم در رابطه با نحوه ثبت پیگیری و قطع پیگیری زوجین مشکوک و ناقل تالاسمی و همچنین نحوه ثبت بیماری در سامانه "سیب" توسط پزشک و وظایف مراقب سلامت، سخن گفت.

آشوری در پایان این نشست که مسؤول بیماری غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان قزوین نیز حضور داشتند، شاخص های مورد انتظار برنامه های تالاسمی و فنیل کتونوری و متابولیک ارثی و همچنین وضعیت موجود شاخص ها در مراکز  را بیان کرد و وظایف و انتظارات از پزشکان مراکز در نحوه اجرای برنامه ها را تاکید کرد.

 

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0