• ساعت : ۱۳:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ 
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین
با پیشرفت علم و پیشگیری و درمان به موقع بیماری ها، علل مرگ و میر روز به روز در حال تغییر است

وظیفه تامین و ارتقاء سلامت برای مردم که ماموریت اصلی وزارت بهداشت است جزو باشناخت ترکیب بیماری ها، عوامل خطر ایجادکننده آنها، علل مرگ و میر و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از وقوع آنها میسر نمی شود. با پیشرفت علم و پیشگیری و درمان به موقع بیماری ها علل مرگ و میر روز به روز در حال تغییر است و در گذشته علل اصلی مرگ ومیر  بیماری های واگیر بود ولی امروزه  بیماریهای غیر واگیر علل اصلی می باشد. پس بنابراین جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرگ و میر امری لازم و ضروری است.

آرزو بخشی، مسؤول آمار و اطلاعات مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، درباره این مطلب اظهارداشت: وزارت بهداشت باهدف دستیابی به یک نظام مدون و علمی برای پایش وضعیت سلامت جامعه و عوامل موثر بر سلامت و اولویت بندی عوامل موثر، از سال 1378 برنامه جمع آوری ثبت مرگ و میر را از چند استان کشور آغاز کرده است و از سال 1383 این برنامه در شهرستان قزوین درحال اجرا می باشد .که در 18 سال، 50 هزارو 129 مورد فوتی در سامانه مرگ قزوین ثبت شده است.

وی در ادامه افزود که گزارش فوق قسمتی از  تحلیل و نتایج موارد فوتی درسطح شهرستان قزوین در سال 1400 می باشد

که کل موارد فوتی درسال 1400در شهرستان قزوین چهار هزارو 74مورد می باشد و به طور متوسط در سال 1400 در شهرستان قزوین روزانه 11 تَن، در هقته 78 تَن، و ماهیانه 340 تَن دارای افراد فوت شدگان هستند.

این مسؤول تصریح کرد در این آمار مردان 57 درصد و زنان 43 درصد فوت شدگان را شامل بودند. که شانس مرگ در مردان 1.3 برابر زنان می­باشد. و  ميزان مرگ خام (هزار نفر جمعيت) 6.71درصد مي باشد. و یا به عبارتی از هر هزارنتَن در شهر قزوین هفت تَن فوت شده اند.که این میزان در مردان 7.46 درصد و در زنان 5.95 درصد می­باشد.

بخشی گفت: 81 درصد از فوت شدگان در شهر و نقاط شهری و 19 درصد از فوت شدگان در روستاها زندگی می­کرده­اند. که شانس مرگ در روستا 1.5برابر شهر می­باشد. و ميزان مرگ خام ( هزار نفر جمعيت) در شهر 6.3درصد و در روستاها  9.5 درصد باشد به معنی که در روستا به ازای هر هزار تَن 10تَن ودر شهر شش تَن فوت شده هستند.

 

درصد امید به زندگی در مردان و زنان

مسؤول آمار و اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان قزوین با اشاره به اینکه امید به زندگی در شهرستان قزوین 75.1 درصد درسال می­باشد گفت : با تخمین این آمار و برآورد امید به زندگی در شهرستان در مردان 73.3 درصد درسال و در زنان 77.2 درصد در سال می­باشد. که ملیت 97 درصد فوت شدگان ایرانی بوده­اند. و هشت درصد فوتی ها در خارج از استان اتفاق افتاده است.

بخشی افزود مکان 62 درصد موارد فوتی در بیمارستان، 31 درصد در منزل و هفت درصد در سایر مکان­ها می­باشد. که از این درصد، منبع تشخیص 46درصد از سوی پزشکی قانونی،44 درصد موارد فوتی در بیمارستان، هفت درصد بهورز و سایر، و سه درصد سایر پزشکان اعلام شده است. وی ادامه داد 17 درصد مرگ­ها در گروه سنی زیر 50 سال اتفاق افتاده است و در مردان 20 درصد و در زنان 13 درصد می­باشد.

 

علت اصلی مرگ و میر

آرزو بخشی در پایان علت اصلی مرگ و میر در سال 1400 ،را بیماری­های قلبی و عروقی 33 درصد در مردان 32 درصد و در زنان 35 درصد. بیماری کووید 19(مثبت و مشکوک)30درصد در مردان 29 درصد ودر زنان 32درصد. و سرطان­ها و تومورها 12 درصددر مردان و زنان 12 درصد اشاره کرد  و افزود ب75 درصد فوت شدگان در شهرستان شامل این سه علت قرار دارند.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0