• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
کارشناس حوزه سلامت شهرستان البرز:
میكروارگانیسم ها می توانند در برابر داروهای درمان عفونت ها مقاوم شوند

میکروارگانیسم هایی مانند باکتری، ویروس، قارچ و انگل می توانند به گونه ای تغییر کنند که داروهایی که قبلاً برای درمان عفونت های آنها استفاده می شد بی اثر شود که در حقیقت مقاومت میکروبی یا مقاومت دارویی رخ داده است.

دکتر سارا خیری بخشایش، مسؤول واحد نظارت بر امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، با بیان این مطلب گفت: این موضوع از آن جهت مهم است که یک عفونت مقاوم ممکن است کُشنده باشد، به دیگران منتقل شود، گسترش پیدا کند و باعث تحمیل هزینه های سنگین به افراد و جامعه شود. از سوی دیگر مصرف و سوء مصرف داروهای ضد میکروبی در پزشکی و دامپروری در طی سالیان گذشته تعداد و انواع میکروب هایی را که نسبت به این داروها مقاوم شده اند افزایش داده است.

دکتر خیری در پاسخ به این سوال که مقاومت باکتریها چگونه و تحت تاثیر چه عواملی ایجاد می شود گفت: زمانی که باکتری در شرایط نامساعد محیطی قرار می گیرد، واکنش نشان می دهد؛ این واکنش، موجب می شود تا تغییرات ژنتیکی در باکتری رخ دهد، که منجر به مقاوم شدن آنها و ظهور اَشکال مقاوم به آنتی بیوتیک ها می شود.

وی گفت: یکی از مکانیسم هایی که منجر به مقاومت باکتری در برابر آنتی بیوتیک می شود، قابلیت تولید آنزیم است. آنزیم، ماده ای است که واکنش های شیمیایی در سطح سلول توسط آن انجام می شود. مثلا تولید آنزیم پنی سیلیناز که باعث از بین بردن آنتی بیوتیک پنی سیلین می شود؛ باکتریهایی که دچار تغییرات ژنتیکی شده اند، به محض قرارگیری در معرض پنی سیلین تولید آنزیم می کند و بنابر این، اثر آنتی بیوتیک پنی سیلین را از بین می برند.

دکتر خیری این سخنان را به مناسبت 22 تا 28 آبان هفته ملی اگاه سازی درباره مقاومت میکروبی بیان کرد.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0