• ساعت : ۱۱:۲۵:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 
  • کد خبر : ۱۴۵۲۰
نشست معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی قزوین با دانشجویان پزشكی ورودی 96

نشست شورای پژوهشی دانشکده پزشکی قزوین، روز 20 اردیبهشت 1401 با حضور  دکتر حسین پیری، معاون پژوهشی دانشکده، دکتر بنفشه آراد، معاون آموزشی بالینی دانشکده، زهرا شامخی، کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده و تعدادی از دانشجویان پزشکی ورودی 96 در سالن ابن سینای دانشکده برگزار شد.

در این نشست، دکتر حسین پیری، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی با هدف توجیه دانشجویان پزشکی ورودی 96،  در خصوص انتخاب موضوع مناسب و ثبت در زمان مناسب پایان نامه ها و معرفی فرایندهای اجرایی ثبت عنوان پایان نامه ها سخن گفت.

در ادامه این نشست، سؤوالاتی از سوی دانشجویان مطرح شد که توسط دکتر پیری، پاسخ داده شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0