• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
  • کد خبر : ۱۵۷۱۰
در مرکز بهداشت شهرستان قزوین
مسائل و مشكلات پزشكان مراكز خدمات جامع سلامت شهری بررسی شد

روز 31 خرداد 1401 مسائل و مشکلات پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری، در نشستی با حضور  هاشم علیجانی، مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان قزوین و دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین و مسؤولان مراکز خدمات جامع سلامت شهری بررسی شد.

دکتر علیرضا مهرعلیان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان قزوین، در ابن برنامه در مورد اجراي برنامه تحول شهري، اهمیت برنامه جوانی جمعیت و پرداختن به این موضوع در تمام اقدامات آموزشی، فعال کردن جمعیت تحت پوشش برای دریافت خدمات مطابق با بسته خدمتی و نحوه پرداخت هاي پزشكان سخن گفت.

هاشم عليجاني، مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان قزوین هم در رابطه با اهمیت فعال کردن جمعیت و ثبت تمامی خدمات در سامانه "سیب" به عنوان مبنای تمامی پرداخت ها و همچنین شفاف سازي پرداختي ها سخن گفت.

در پایان این برنامه، جمعی از پزشکان مراکز، مسائل و مشکلات خود را در واحد مربوطه، از جمله: شفاف سازی مالیات پرداختی ها، کندی سامانه" سیب"، زیاد بودن کانال گروه های مجازی، و نشست های پزشکان مطرح کردند و درباره آن ها بحث و تبادل نظر شد.

این نشست، در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان قزوین برگزار شد و دکتر اکبر یوسفی، معاون مرکز؛ اکبر یوسفی، عامل مدیرمالی و محمدرضا جمالی، سرپرست امور اداری مرکز نیز حضور داشتند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0