• ساعت : ۰۹:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ 
  • کد خبر : ۲۹۵۶۰
برگزاری نشست شورای عالی اخلاق پزشكی دانشگاه

نشست شورای عالی اخلاق پزشکی دانشگاه، با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد. در پایان این نشست، دکتر عبداله دبدبان، درخصوص اهمیت و ضرورت اخلاق پزشکی، نکاتی را یادآور شد.

در ابتدای نشست نیز، مدیرگروه اخلاق پزشکی دانشگاه، ساختارهای اخلاق پزشکی در دانشگاه را شامل: کمیته اخلاق بالینی، کمیته اخلاق در آموزش و کمیته اخلاق در پژوهش معرفی کرد. در ادامه، هر یک از معاونان دانشگاه، گزارش عملکرد سال 1402 واحد خود را در زمینه توسعه اخلاق پزشکی ارائه کردند.

این نشست، روز 26 اسفند 1402 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0