• ساعت : ۱۲:۵۳:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ 
  • کد خبر : ۹۳۸۷
تمرین دورمیزی سناریو زلزله در شبكه بهداشت و درمان آبیك برگزار شد

به مناسبت هفته ایمنی و به منظور سنجش میزان آمادگی پرسنل مرکز بهداشت شهرستان آبیک، به همت واحد مدیریت خطر بلایا و حوادث ستاد، تمرین دورمیزی سناریو زلزله برگزار گردید.

مهندس چگینی مسئول واحد مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث شبکه بهداشت و درمان آبیک در این ارتبلط گفت: در این تمرین ضمن بررسی سامانه فرماندهی حادثه جدید مرکز بهداشت و یادآوری شرح وظایف واحدهای مختلف، کارکرد آمادگی تمرین و مانور از کارکردهای برنامه ملی پاسخ سلامت شهرستان توسط مسئول واحد مدیریت خطر حوادث و بلایای مرکز بهداشت یادآوری گردید و در پایان اعضای ICS مرکز بهداشت بر اساس سناریوی فرضی تدوین شده کارکردهای واحد خویش را ارائه نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0