• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۵۰۰۹
توسعه بیمارستان شفا تاكستان از 90 تخت به 190 تخت
    آگهی  فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار

      آگهی  فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار

       به استناد دستورالعمل موضوع ماده 23 و 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد واگذاری توسعه احداث بیمارستان شفا تاکستان از 90 تخت به190 تخت را به شرح زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران محترم که دارای توان تأمین منابع مالی ، اجرایی ، فنی و مدیریتی مناسب در حوزه درمان را داشته باشند دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به سرمایه گذاری در پروژه و دریافت اسناد مذکور تا 15 روز پس از انتشار آگهی به آدرس زیر مراجعه نمایند.

نام پروژه: توسعه بیمارستان شفا تاکستان از 90 تخت به 190  تخت

2-محل اجرا : بیمارستان شفا واقع در شهر تاکستان

مبلغ تقریبی سرمایه گذار: 300 میلیارد تومان

مدت اجرا انجام پروژه: 4 سال می باشد.

*شرایط متقاضیان

ارایه مدارک قانونی به شرح ذیل به نسبت مبلغ تقریبی مورد نیاز سرمایه گذار اعلامی فوق:

ـ وجوه نقد یا اسناد مالکیت با قابلیت نقد شوندگی بالا

ـ تائید اعتبار غیر مشروط از سوی بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی

ـ بالاترین درآمد ناخالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یکی از پنج سال گذشته

ـ ارزش دارایی های ثابت

ـ تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی (برای افراد حقوقی)

ـ ارایه مستندات مرتبط با سرمایه گذاریهای انجام شده طی 10 سال گذشته

-  هر گونه مستنداتی که بیانگر توانایی سرمایه گذار برای حضور در پروژه فوق باشد.

- ارایه مستندات و توانمندیهای فنی برای انجام پروژه

*کلیه هزینه ها از ابتدا تا انتهای پروژه به عهده سرمایه گذار می باشد.

5 ـ آدرس دریافت مدارک و مستندات: قزوین خیابان نواب شمالی مجتمع ادارات نواب شمالی ساختمان شماره یک ستاد مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه شماره تماس : 33377088 ساعات پاسخگویی از ساعت 8 الی 14 از تاریخ چاپ آگهی بمدت دوهفته می باشد.

روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0