• ساعت : ۱۸:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۷۸۰۹
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۱

فرآيند و اطلاعيه زمان و مدارك لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1401دانشگاه علوم پزشكي قزوين

ضمن تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1401 اين دانشگاه به اطلاع می رساند ثبت نام اين دانشگاه به صورت الکترونیکی انجام مي‌پذيرد كه لازمست پذيرفته شدگان فرآيند و اطلاعيه ثبت نام را كه فايل‌هاي آن در ذيل اطلاعيه آمده دريافت و پس از مطالعه دقیق براساس مفاد آن اقدام به ثبت نام نمايند. درصورت عدم ثبت نام اينترنتي در سامانه ثبت نام دانشگاه، پذیرش و ادامه تحصیل پذيرفته شدگان ميسر نخواهد بود.

ضمناً پذيرفته شدگان عزيز مي توانند از ساعت -/18 صبح مورخ 30/06/1401  به سامانه ثبت نام دانشگاه مراجعه و نسبت به  ثبت نام اينترنتي خود اقدام نمايند.

 

سامانه ثبت نام الکترونیکی دانشگاه به نشانی : http://er.qums.ac.ir

 

سامانه ثبت نام الکترونیکی دانشگاه به نشانی : http://er.qums.ac.ir

 

1- فرآيند ثبت نام از پذيرفته شدگان جديد الورود كارشناسي (پيوسته) و دكتري عمومي (پزشكي و دندانپزشكي) و مازاد

2- اطلاعيه زمان و مدارك لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1401 دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 

                                                                                                                                              (حوزه معاونت آموزشي دانشگاه)

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0