• ساعت : ۱۱:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۸۶۴۸
اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشكی قزوین در 5 رشته در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی جهت گذراندن تعهدات قانونی بصورت هیات علمی

ردیف

رشته

مقطع

تعداد مورد نیاز

1

دکترای تخصصی پرستاری با ارشد پرستاری اورژانس یا کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

Ph.D.   یا   کارشناسی ارشد

1 نفر

(برای دانشکده پرستاری)

2

ترجیحاً دکترای تخصصی پرستاری با گرایش کارشناسی ارشد هوشبری/ کارشناسی ارشد هوشبری

کارشناسی ارشد
و یا
 Ph.D.

2 نفر

(یک نفر برای دانشکده پرستاری و یک نفر برای دانشکده پیراپزشکی)

3

کارشناسی ارشد اتاق عمل یا ترجیحاً دکترای تخصصی پرستاری با گرایش کارشناسی ارشد اتاق عمل

کارشناسی ارشد
و یا
 Ph.D.

2 نفر

(یک نفر برای دانشکده پرستاری و یک نفر برای دانشکده پیراپزشکی)

 

 

 

4

دکتری تخصصی تغذیه جامعه/سیاست گذاری غذا و تغذیه با پایه علوم بهداشتی در تغذیه/کارشناسی ارشد و کارشناسی تغذیه

 

Ph.D.  یا کارشناسی ارشد

1 نفر

 

 

5

دکتری تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

Ph.D.

1 نفر

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0