• ساعت : ۱۰:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۰۷۳۶
فراخوان جذب نیروی شركتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز  نسبت به جذب 17 نفر نیروی بهداشتی و درمانی به صورت  شرکتی با توجه به مجوز شماره 9391/209/د تاریخ 30/09/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بشرح ذیل اقدام نماید.

فایل درخواست شغل

فایل اطلاعات فراخوان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0