• ساعت : ۰۴:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ 
  • کد خبر : ۲۹۵۳۰
فراخوان جذب 7نفر كارشناس سلامت روان به‌صورت قراردادی بیمه روستایی و پزشك خانواده

دانشگاه علومپزشکی قزوین در نظر دارد نسبت به جذب 7 نفر کارشناس سلامت روان به‌صورت قراردادی بیمه روستایی و پزشک خانواده برای شبکه‌های بهداشت و درمان: البرز، تاکستان و مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین اقدام نماید.

لذا برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.qums.ac.ir مراجعه نمایید.

جهت دریافت اصلاحیه فراخوان کلیک نمایید.

برگ درخواست شغل از دانشگاه علوم پزشکی قزوین
فرم سوابق خدمتی کرونا

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0