• ساعت : ۱۴:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ 
  • کد خبر : ۲۹۶۴۴
اطلاعیه برای پذیرفته نشدگان آزمون استخدام پیمانی 28 مهر1402

(لحاظ نمودن امتیاز کرونا در بیمارستان‌های خصوصی)

 

اطلاعیه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به امتیاز کرونا در بخش‌های غیردولتی جهت آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیpdf_download.jpg

فرم مربوط به امتیاز کرونا pdf_download.jpg

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0