• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ 
انجام كلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع كلیه واحدهای تابعه

      آگهی مناقصه عمومی 

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد انجام کلیه فعالیت­های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع کلیه واحدهای تابعه خود را به شرح ذیل که دارای گواهینامه صلاحیت و همچنین صلاحیت ایمنی کار هر دو از سازمان کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی می­باشند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  واگذار نماید.

1ـ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: به تاریخ 12/03/1401 می­باشد.

2ـ قیمت اسناد مناقصه: به مبلغ 1.000.000ریال برای هر مناقصه می باشد.

3ـ مبلغ وثیقه فرآیند ارجاع کار:

مناقصه1ـ مراکزآموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا، قدس، کوثر و بیمارستان رحیمیان الوند به مبلغ 28.050.000.000 ریال مناقصه 2ـ مراکز آموزشی درمانی مستقل ولایت، شهیدرجایی و بیمارستان شفا تاکستان به مبلغ 27.850.000.000ریال

مناقصه 3ـ طبخ و توزیع سلف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به مبلغ 11.366.716.932ریال .

می باشد که بایستی به یکی از صورت­های مشروحه ذیل ارایه گردد:

ـ ارایه رسید بانکی و واریز وجه به حساب شماره  37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ـ ارایه ضمانت ‌نامه‌ از بانکهای ‌دولتی ‌و یا مووسسات‌ اعتباری ‌غیربانکی ‌دارای ‌مجوز از بانک ‌مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید ‌تا سه‌ ماه ‌دیگر

4ـ مهلت زمانی خرید اسناد مناقصه از سامانه: از ساعت 12 تاریخ 12/03/1401 لغایت ساعت 19 تاریخ 17/03/1401 .

5ـ مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 15/15 به تاریخ 28/03/1401 می­باشد

6ـ زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح به تاریخ 29/03/1401 می­باشد.

جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحد امور قراردادها به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

   روابط عمومی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0