• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 
مزایده فروش اموال اسقاطی مركز آموزشی درمانی قدس

 

     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد مزایده فروش اموال اسقاطی مرکز آموزشی درمانی قدس را بصورت مزایده حراج عمومی از طریق   سامانه تدارکات جالکترونیکی جدولتwww.setadiran.ir به افراد حقیقی و حقوقی بفروش رساند.

1ـ دستگاه مزایده ­گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

تاریخ انتشار مزایده در سامانه : ساعت 8 صبح به تاریخ 29/05/1401 می­باشد.

3ـ قیمت اسناد مزایده: به مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال)

4ـ مشخصات اموال و مبلغ وثیقه فرآیندارجاع کار به شرح ذیل می باشد:

 

شرکت کننده می بایست الکترونیکی مبلغ وثیقه فرآِیند ارجاع کار را به شماره حساب 37167339 و شناسه واریز 14000267884 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی از درگاه سامانه واریز نماید.

5ـ زمان بازدید از اموال اسقاطی: ساعت 08:00 صبح لغایت 00:10 به تاریخ 29/05/1401 می باشد.(عکس از اموال در سامانه موجوداست.)

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده و اعلام قیمت پیشنهادی از سایت: از ساعت 8 صبح تاریخ  29/05/1401 لغایت ساعت  13:15 همانروز و زمان اعلام به برنده نیز همان روز و بصورت آنلاین  می­باشد.

7- جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحدامورقراردادها و مناقصات دانشگاه به شماره تلفن 02833375164 تماس حاصل فرمایید.

 

 

لیست اموال اسقاطی

مبلغ وثیقه فرآیند ارجاع کار

مصالح ساختمانی،لوله،سقف کاذب،مس،آلومینیم،استیل،تختخواب فلزی، ترالی،کمدفلزی، کانال کولر، میلگرد و صفحه،میز و صندلی فلزی،پره شوفاژ، کانال کولر ،کابینت ، لوله فلزی از کار درآمده و غیره می باشد.

150.000.000ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0