• ساعت : ۱۰:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ 
  • کد خبر : ۲۹۰۵۴
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
واگذاری تكمیل مركز خدمات جامع سلامت كهك از واحدهای تابعه شهرستان تاكستان

آگهی مناقصه عمومی یک ‌مرحله‌ای

تاریخ  انتشار 1402/12/09

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک ‌مرحله­ای تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت کهک از واحدهای تابعه را به‌شرح ذیل به پیمانکارانی که دارای رتبه 5 ابنیه و همچنیـن گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشند را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  واگذار نماید.

1 ـ منبع تأمین اعتبارمالی: از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به شماره طرح 300ژ 1601005

2- مبلغ برآورد ریالی و وثیقه فرآیند ارجاع کار: مبلغ برآورد 82.880.736.384 ریال مبلغ وثیقه فرآیند ارجاع کار 4.144.036.819 می باشد که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل ارایه گردد:

ـ ارایه رسید بانکی و واریز وجه به حساب شماره  4001077607147112 بانک مرکزی بنام دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ـ ارایه ضمانت ‌نامه‌ از بانک‌های ‌دولتی ‌و یا مؤوسسات‌ اعتباری ‌غیربانکی ‌دارای ‌مجوز از بانک ‌مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید ‌تا سه‌ ماه ‌دیگر.

3- فروش اسناد: از ساعت 12 تاریخ 1402/12/09 لغایت ساعت 19 تاریخ 1402/12/13

4- ارایه پیشنهاد قیمت: ساعت 15 به تاریخ 1402/12/24 می­ باشد.

5- زمان تشکیل جلسه و بازگشایی پاکت‌ها: ساعت8 صبح به تاریخ 1402/12/26 می­ باشد.

6- قیمت اسناد مناقصه: به مبلغ 2.000.000ریال می باشد.

جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحد امور قراردادها و مناقصات دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی -  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0