عنوان زیرخدمت :اعتباربخشی جامع بیمارستان ها
 نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
                             
شناسه خدمت: ( ۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰۰)
 (مشاهده فرم شناسنامه خدمت)
نوع خدمت :
                   خدمت به شهروندان (G2C)
                 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت :
اعتباربخشی معیاری جهت ارزیابی بیمارستانهای دولتی و غیردولتی به منظور بالا بردن کیفیت ارائه خدمت و کسب درجه اعتباربخشی می‌باشد. که تمامی این اقدامات با هماهنگی مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی انجام می گیرد .
این خدمت فاقد ارباب رجوع است و با هماهنگی وزارت متبوع ارزیابان کشوری و دانشگاهی مشخص می گردند.

مسئول ارائه خدمت : 


دکتر ابوالفضل ابراهیمی بسابی،  رییس اداره نظارت و اعتباربخشی،
ناهید ملک نیازی، کارشناس مسئول نظارت و اعتباربخشی

شماره تماس: 33681160-028

آدرس: بلوار میرداماد ( غیاث آباد) – ابتدای خیابان مفتح – ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه – طبقه دوم – اتاق شماره18

مستندات مورد نیاز برای خدمت :پروانه بهره برداری بیمارستان
قوانین و مقررات خدمت: استانداردهای اعتباربخشی جامع ویرایش چهارم 


مدت زمان انجام خدمت : 2 سال (بسته به اعلام توسط وزارت متبوع)
ساعات ارائه خدمت : زمان انجام اعتباربخشی و کارشناسان مربوطه از سوی وزارت متبوع مشخص می گردد 

تعداد بار مراجعه حضوری: نیازی به مراجعه ی حضوری متقاضی نمی باشد.
رسید خدمت:زمان دار بصورت کاغذی
هزینه‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: در زمان اعتبار بخشی توسط وزارت متبوع جهت بیمارستان های خصوصی اعلام می گردد 
دسترسی به خدمت:
درخواست خدمت : اعلام توسط اتوماسیون اداری وزارت بهداشت،الکترونیکی
ارائه خدمت: کارشناسان اطلاعات را در سامانه اعتباربخشی بارگذاری می کنند  
نمودار گردش کار :دریافت نمودار

پرسش های متداول : 

 

در رابطه اعتبار بخشی سلامت :

1-اعتبار سنجی جامع چند سال یکبار انجام می گیرد؟ 2 سال یکبار انجام می گیرد

2-ارزیابی ادواری چه زمانی انجام می گیرد؟ در فاصله 2 سال انجام می گیرد

3-اعلام زمان اعتبار بخشی جامع به مراکز چگونه هست؟ زمان اعتبار بخشی توسط وزارت خانه و با چک لیستی که وزارت اعلام می کند انجام می گردد

 

 

 
   
           

        
        
 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0