عنوان زیرخدمت : نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور
شناسه خدمت: (۱ ۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰)
 (مشاهده فرم شناسنامه خدمت)
نوع خدمت :
                 خدمت به شهروندان (G2C)
                 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت :این خدمت جهت ارزیابی عملکرد مراکز در زمینه  حسن اجرای برنامه تحول سلامت و به منظور رفع اشکالات موجود و بالا بردن کیفیت ارائه خدمت انجام می شود.اما بطور کلی این خدمت در سطح وزارت خانه صورت می گیرد و دانشگاه های کشور مورد ارزیابی قرار می گیرند.
دانشگاه علوم پزشکی با مدیران و روسای بیمارستان و مراکز درمانی در جلسات ستاد تحول سلامت دانشگاه که ریاست دانشگاه و دبیر معاونت درمان دانشگاه برگزار می گردد و نحوه اجرای محورهای تحول سلامت در حوزه درمان ، بهداشت ، آموزش و غذا و دارو ، نظارت مستقیم  دارد .

مسئول ارائه خدمت : 
هر یک از بسته های 7 گانه طرح تحول کارشناس مسئول جداگانه دارد.

آدرس: بلوار میرداماد ( غیاث آباد) – ابتدای خیابان مفتح – ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه – طبقه اول و دوم


مستندات مورد نیاز برای خدمت :عدم مصداق
قوانین و مقررات خدمت:دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت- نسخه اجرایی سال 93


مدت زمان انجام خدمت :مستمر
ساعات ارائه خدمت :ساعات کاری ایام هفته  طبق برنامه ریزی انجام شده
تعداد بار مراجعه خدمت:  یکبار بصورت الکترونیکی برای مشاهده بازخورد به سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه
رسید خدمت:  عدم مصداق
هزینه‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: رایگان
دسترسی به خدمت:
درخواست و ارائه خدمت: حضوری
نمودار گردش کار :دریافت نمودار

 

       

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0