عنوان زیرخدمت : رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

شناسنامه خدمت: ( ۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳)
(مشاهده فرم شناسنامه خدمت)
نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت : 
به منظور افزایش رضایت و تکریم ارباب رجوع، حوزه نظارت بر مراکز سرپایی و بستری، به شکایات و نارضایتی مراجعین از مراکز درمان سرپایی و بستری رسیدگی می نماید. به این منظور جهت رسیدگی به شکایت، شاکی می‌تواند شرح ماوقع را بصورت کتبی با ثبت شماره تلفن تحویل دبیرخانه نماید و یا با شماره 190 تماس گرفته و شکایت خود را ثبت نماید. بعد از مشاهده شکایت توسط رئیس محترم اداره نظارت، شکایت جهت بررسی کامل و پاسخگویی به شاکی، به کارشناس مربوطه ارجاع می شود.
کد رهگیری: پس از ثبت شکایت در فرم مذکور کد رهگیری ارائه می شود. سامانه تلفنی هم کد پیگیری می دهد.
رسید زمان دار : عدم مصداق 
مراجعین اداره نظارت بر دو گونه اند .
الف) متقاضیان خدمت که درخواست خود را بطور کتبی(شکایت) به دبیرخانه معاونت تقدیم  کرده و بعد از بررسی شکایت پاسخ شفاهی یا کتبی یا ارجاع به نظام پزشکی کمتر از 20 روز به شاکی ارائه میشود . 
ب) افراد یا موسسات  متخلف که به تخلف آنها رسیدگی و برای تذکر یا اخذ تعهد یا اجراع به مراجع قضایی به  معاونت احضار میشوند . (بصورت غیر الکترونیکی)
مسئول ارائه خدمت : 

معاون محترم درمان  و کلیه حوزه های تحت پوشش ایشان 
آدرس: بلوار میرداماد ( غیاث آباد) – ابتدای خیابان مفتح – ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه 
تلفن : 33664302

مستندات مورد نیاز برای خدمت :
شاکی باید تمام مدارک و مستندات موجود در پرونده که قصور یا خطای پزشکی را اثبات می‌کند جهت ضمیمه شکایت به همراه خود داشته باشد.

مدت زمان انجام خدمت : بر اساس نوع شکایت زمان متغیر بوده ولی کمتر از 20 روز پاسخ داده می‌شود. 
ساعات ارائه خدمت :ساعات اداری کلیه ایام هفته

هزینه‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: رایگان
دسترسی به خدمت:

درخواست خدمت: حضوری- الکترونیکی(فرم ثبت شکایت در پورتال معاونت و سامانه تلفنی 190) 

ارائه خدمت: حضوری – الکترونیکی (فرم ثبت شکایت در پورتال معاونت و سامانه تلفنی 190)

آدرس الکترونیکی خدمت:  فرم ثبت شکایت : http://url.qums.ac.ir/formshekayat
مشاهده فرم پیگیری شکایت 

پرسش های متداول :

- در صورت شکایت از عدم تشخیص پزشک چه اقدامی لازم است؟ بیمار به نظام پزشکی ارجاع داده می شود.

- آیا از طرف معاونت درمان در صورت بروز مشکل جهت بیماران تذکر و یا ارجاع به مراکز قانونی صورت می‌گیرد؟ بله- در صورت محرز بودن خطا به بیمارستان یا فرد خاطی تذکر داده میشود و در صورت نیاز به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.
سوالات بیشتر

نمودار گردش کار :
دریافت نمودار گردش کار شکایت از مراکز بستری

دریافت نمودار گردش کار شکایت از مراکز سرپایی

       

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0