عنوان خدمت :اجرا و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقای سلامت در سطح کشور
شناسه خدمت: ( ۱۶۰۵۱۰۱۲۱۰۵)
نوع خدمت :
             خدمت به شهروندان (G2C)          
             خدمت به کسب و کار (G2B)            
             خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت :

این خدمت وزارتی بوده و در سطح کشور اجرا میشود. علاقه مندان به تحقیق و پژوهش در همه حوزه ها می تواند در این امر مشارکت نمایند.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0