عنوان زیرخدمت : اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی

شناسه خدمت: (۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳)
 (مشاهده فرم شناسنامه خدمت)
نوع خدمت :
خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به کسب و کار(G2B)
خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت :

در صورت وجود هرگونه تغییری در پروانه ثبت شده یک موسسه، پس از ارسال شرح درخواست توسط متقاضی در صورت عدم منع قانونی، تغییرات مورد نظر(تغییر آدرس، تغییر نام، تغییر ساعات فعالیت و ...) اعمال و پروانه اصلاح می‌گردد.
ارائه رسید : درصورت درخواست توسط متقاضی قابل پیگیری در سامانه می باشد.
کد رهگیری :با درخواست متقاضی جهت ابطال، کد 6 رقمی به عنوان شماره درخواست به متقاضی نشان داده میشود در سامانه 
استعلام :از معاونت بهداشتی ، اداره نظارت و دفتر فنی دانشگاه صورت می گیرد.

مسئول ارائه خدمت : 

دکتر حبیب اله شجاعی نژاد،  رییس اداره صدور پروانه 
شماره تماس: 02833681160 داخلی 1

آدرس: بلوار میرداماد ( غیاث آباد) – ابتدای خیابان مفتح – ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه – طبقه اول – اتاق شماره 1

قوانین و مقررات خدمت:
  آیین نامه ها در صفحه ورودی سامانه جهت اطلاع متقاضیان به صورت فایل pdf وجود دارد. همچنین آیین نامه ها در پورتال معاونت در قسمت آیین نامه های صدور پروانه ها بارگذاری شده است.
مشاهده قوانین

مستندات مورد نیاز برای خدمت :
با توجه به نوع موسسه درخواستی (بیش از 50 نوع موسسه و مرکز) و نوع مالکیت آن (خصوصی حقیقی، خصوصی حقوقی، دولتی و عمومی غیر دولتی) مدارک و مستندات مورد نیاز جهت طرح موضوع در کمیسیونهای قانونی و صدور موافقت اصولی و پروانه های بهره برداری متفاوت می باشد. که به صورت مجزا و بنا به نوع درخواست در سامانه وجود دارد که به شرح ذیل می‌توان از آنها ذکر کرد:

جهت موسسین حقیقی: شناسنامه صفحه اول و توضیحات، کارت ملی (پشت و رو)، کارت پایان خدمت (پشت و رو) دانشنامه یا آخرین مدرک تحصیلی، پروانه دائم، پروانه مطب، گواهی های گذرانده شده، حکم کارگزینی، گواهی پایان طرح و صندوق رفاه، برگه مهر و امضاء شده، فرم تعهد موسس، گواهی های عدم سوء پشینه های انتظامی، کیفری و عدم اعتیاد


موسسین حقوقی (شرکتهای ثبت شده ، خیریه و تعاونی): علاوه بر مدارک ذکر شده در بالا جهت تمامی موسسین نیاز به مدارک ثبتی شرکت از قبیل: اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی  و آخرین تغییرات روزنامه رسمی و تایید موسسات خیریه و نامه موافقت شبکه های هر شهرستان می باشد.


موسسین دولتی و عمومی غیر دولتی: درخواست بالاترین مقام سازمانی استان مورد نیاز می باشد.

بعد از اخذ مدارک موافقت اصولی و طرح موضوع در کمیسیونهای قانونی ماده 20 اصل مدارک ذکر شده جهت بررسی و تصویر مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدارک تحصیلی و ...) جهت تکمیل پرونده مورد نیاز می باشد همچنین جهت صدور موافقت اصولی نیاز به ارائه تعهد محضری موسسین مبنی بر عدم واگذاری و مشارکت سایرین در موافقت اصولی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت مرحله بهره برداری

سند مالکیت، اجاره نامه، فرمهای تعهد محضری اجاره های  زیر 5 ساله، املاک فاقد سند و رضایت نامه همسایگان حهت ساختمانهایی که دارای واحد مسکونی می باشد. گزارش بازدید کارشناسان معاونت بهداشتی و نظارت بر درمان

جهت مسئولین فنی و پرسنل نیز مدارک ذکر شده در موسسین حقیقی مورد نیاز می باشد به اضافه فرم تعهد مسئولین فنی و پرسنل و جهت بیمارستانها و موسسات پرتو پزشکی نیاز به اخذ مجوز کار با اشعه از سازمان انرژی اتمی می باشد.

ارائه قرداد با بیمارستانها، درمانگاهها، آمبولانس های خصوصی و پزشک جهت بعضی از موسسات

ارائه اصل پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی قبلی جهت تغییرات در پروانه ها و تمدید آنها


مدت زمان انجام خدمت :
میانگین زمان اصلاح و طرح در کمیسیون  45 روز است.

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری کلیه ایام هفته

تعداد بار مراجعه حضوری: یک بار جهت تحویل پروانه

هزینه‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت:
هزینه های اخذ شده جهت انجام این خدمات شامل هزینه های جانبی غیر مرتبط از قبیل هزینه‌های اخذ گواهی های عدم اعتیاد، سوء پیشینه های انتظامی و کیفری و بازدید کارشناس بهداشت و تهیه نقشه و مدارک می باشد و هزینه های مرتبط با اخذ پروانه ها شامل صدور و تمدید پروانه ها و مسئولین فنی می باشد که این امر نیز با توجه به نوع موسسه، نوع درخواست، و در شهر قزوین و سایر شهرستانها متفاوت می‌باشد که مقدار هر کدام در سامانه و در بخش تعرفه ها موجود می باشد که این مقدار در استان قزوین جهت صدور و تمدید پروانه‌های بهره برداری از 60000 تا  8250000 ریال و جهت مسئولین فنی از 120000 تا 9750000 ریال می باشد.
نحوه دسترسی به خدمت :
 درخواست خدمت و ارائه خدمت:
الکترونیکی- سامانه صدور پروانه                                                                              

Parvaneh.behdasht.gov.ir 

پرسش های متداول :
مشاهده پرسش های متداول
نمودار گردش کار :

دریافت نمودار

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0