عنوان خدمت : صدور کارت بهداشت
شناسه خدمت: (۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰)
 (مشاهده فرم شناسه خدمت)
نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت :
براساس آیین نامه قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کلیه متصدیان و کارگران شاغل در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی بایستی دارای کارت بهداشت باشند. بخشی از فرایند صدور کارت بهداشت کارکنان مشمول طبق دستورالعمل صدور کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.
متقاضی جهت ثبت نام به دفاتر پیش خوان دولت مراجعه و پس از ثبت نام با برگه رسید به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت جهت تکمیل چک لیست و معرفی به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات مصوب مراجعه می نمایند پس از دریافت نتایج آزمایش مجدد به پزشک مرکز مراجعه و درصورت تایید سلامت متقاضی تاییدیه صدور کارت بهداشت توسط مسئول مرکز خدمات جامع صادر می شود.
متقاضی می تواند پس از دریافت پیامک آماده بودن کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان مراجعه و کارت بهداشت خود را دریافت نمایند. 
رسید :  افراد پس از ثبت‌نام با برگه رسید به پزشک مرکز مراجعه می‌کند. 
رسید زمان دار : عدم مصداق


بعد از اینکه کارت بهداشت در دفاتر آماده صدور می‌گردد، به متصدی پیامک ارسال می‌شود.
مراحل مراجعه حضوری :  2 بار
ارباب رجوع پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان و ثبت درخواست ، کدرهگیری و رسید دریافت می کنند.با برگه رسید به اتاق پزشک در مراکز سلامت میرود .

مسئول ارائه خدمت : 
مهندس رضا طهماسبی‌پور،  کارشناس سلامت محیط معاونت بهداشتی-02833690511

قوانین و مقررات خدمت:

 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مدت زمان انجام خدمت :
حداکثر یک هفته

هزینه‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت:
مبلغ 256208 ریال بابت تعرفه کارمزد دفاتر پیشخوان و هزینه صدور کارت بهداشت به شماره حساب‌های اعلامی از وزارت و دفاتر پیشخوان کشور 
مستندات مورد نیاز جهت اخذ خدمت:
 ارباب رجوع با در دست داشتن کارت ملی و یک قطعه عکس به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نماید.
سوالات متداول:

- براي دريافت كارت معاينه پزشكي به كجا مراجعه نمايم؟

- به لیست دفاتر پیشخوان دولت صادرکننده کارت بهداشت در سطح استان در سایت معاونت بهداشتی دانشگاه قزوین مراجعه کنید.

- هزينه صدور كارت معاينه پزشكي جهت متصديان و كارگران شاغل در مراكز عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي چقدر است؟

در حال حاضر تعرفه مصوب 256000  ریال می باشد.


- آیا متصدی درصورت تاخیر در تمدید کارت بهداشت متحمل هزینه می‌شود؟

بلی، درصورت تاخیر، از متصدی جریمه اخذ می‌گردد.

- چگونه از زمان دریافت کارت بهداشت در دفاتر پیشخوان مطلع می‌شویم؟

بعد از اینکه کارت بهداشت در دفاتر آماده صدور می‌گردد، به متصدی پیامک ارسال می‌شود.


نمودار گردش کار :
دریافت نمودار
نحوه دسترسی به خدمت : دفتر پیشخوان دولت (مشاهده دفاتر استان)

درخواست خدمت: ارباب رجوع با در دست داشتن کارت ملی و یک قطعه عکس به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نماید.

ارائه خدمت: لیست دفاتر پیشخوان دولت صادرکننده کارت بهداشت در سطح استان در سایت معاونت بهداشتی دانشگاه بارگذاری شده است.

 

       

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0