عنوان زیرخدمت: صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی
شناسه خدمت: (۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰)
 (مشاهده فرم شناسنامه خدمت)

نوع خدمت :

خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به کسب و کار(G2B)

شرح خدمت :
صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی به متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

به استناد ماده 15 کد دستورالعمل 18039213 به عنوان دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اسناد مرجع صدور گواهینامه ، آموزشگاه ( با امضای مدیر آموزشگاه) می باشد.
رسید زمان دار :  تحویل رسید خدمت به ارباب‌رجوع پس از ثبت درخواست در آموزشگاه ثبت اصناف (بخش خصوصی) توسط بخش خصوصی ارسال می گردد

گواهینامه به‌صورت فیزیکی ازسوی بخش خصوصی صادر می‌گردد.
مراحل مراجعه حضوری : 7 بار
حضور در آموزشگاه اصناف
حضور برای شرکت در آزمون در آموزشگاه

  مسئول ارائه خدمت : 
 کلیه مدیران آموزشگاه‌های بهداشت اصناف استان که شماره تلفن آنها در لیست آموزشگاه‌های   بهداشت اصناف در سطح استان در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

قوانین و مقررات خدمت :آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مدت زمان انجام خدمت:  حداکثر یک هفته
هزینه‌‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت
بر‌اساس تعرفه‌های مصوب در حال حاضر هزینه به شرح ذیل می‌باشد که توسط بخش خصوصی دریافت می‌گردد.

نحوه دسترسی به خدمت:
درخواست خدمت: مراجعه حضوری به آموزشگاه‌های بهداشت اصناف سطح شهر

ارائه خدمت: کلاس‌ها در محل آموزشگاه‌های اصناف سطح شهر به صورت حضوری برگزار می‌گردد.


مستندات مورد نیاز جهت اخذ خدمت:

مدارک موردنیاز برای ثبت نام عبارتند از: دو قطعه عکس 3×4، فتوکپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه، کپی مدرک تحصیلی

سؤالات متداول:
پرسش: برای گذراندن دوره آموزش بهداشت اصناف به کجا مراجعه نمایم؟
 پاسخ: به آموزشگاه بهداشت اصناف شهر محل سکونت یا کار خود که لیست آن در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

پرسش: برای گذراندن دوره آموزش بهداشت اصناف به کجا مراجعه نمایم؟
 پاسخ: به آموزشگاه بهداشت اصناف شهر محل سکونت یا کار خود که لیست آن در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

پرسش: برای گذراندن دوره آموزش بهداشت اصناف به کجا مراجعه نمایم؟
 پاسخ: به آموزشگاه بهداشت اصناف شهر محل سکونت یا کار خود که لیست آن در سایت معاونت بهداشتی بارگذاری شده است.

نمودار گردش کار :

دریافت نمودار

       

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0