عنوان خدمت : خدمات پزشک خانواده
شناسه خدمت: (۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰)
 (مشاهده فرم شناسه خدمت)
نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت :
پزشک خانواده مسؤول ارایه خدمات جامع سلامت و پاسخگویی مستمر به افراد تحت پوشش خود ( اعم از سالم و بیمار) بدون توجه اختلاف سنی، جنسی، اقتصادی، فرهنگی و نوع بیماری از قبل از تولد تا لحظه مرگ است. پزشک خانواده موظف به ارایه خدمات با کیفیت و جامع، متناسب با نیاز مردم برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت فرد، خانواده و جامعه بوده و مسؤول ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جمعیت تعریف شده تحت پوشش وی می‌باشد.

پزشک خانواده به‌عنوان اولین سطح تماس با مردم و بیمار باید دارای مهارت‌های لازم در زمینه غربالگری، تشخیص و درمانی بیماران، مهارت‌های ارتباطی و توان تجزیه و تحلیل ابعاد روانی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر برسلامت بوده و قادر به مدیریت بیماران به‌ویژه بیماران مزمن نیازمند مراقبت طولانی مدت باشد. پزشک خانواده باید دارای اطلاعات کاملی از ژنوگرام خانواده ، تاریخچه سلامت و بیماری‌های جسمی، روانی و اجتماعی اعضای خانواده تحت پوشش خود برای انجام مداخلات مناسب نیز باشد.

دربرنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع، پزشک عمومی و تیم وی مسؤولیت کامل سلامت افراد و خانوارهای تحت پوشش خود را به‌عهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی، مسؤولیت پیگیری سرنوشت وی را نیز به عهده دارند.

بنابراین یکی از مهمترین وظایف تیم سلامت با محوریت پزشک خانواده، ارایه خدمات و مراقبت‌های اولیه بهداشتی است که بدون ارایه این خدمات، نمی‌توان از اصطلاح پزشک خانواده برای ارایه صرف خدمات درمانی استفاده نمود. کلیه خدمات سلامت دربرنامه پزشک خانواده به جمعیت تحت پوشش به شکل فعال ارایه می‌شود.

به‌منظور کنترل هزینه‌های ناشی ازخدمات تکراری، افزایش پاسخگویی به بیمار، امکان پیگیری خدمات ارایه شده به بیمار، تشکیل پرونده سلامتی برای احاد جامعه و افزایش امکان کنترل کیفیت خدمات و ایجاد انضباط مالی، حرکت بیمار درسطوح سه گانه نظام ارایه خدمات به شکل کاملاً هدایت شده و با محوریت پزشک خانواده انجام می‌شود.

تمام متقاضیان عقد قرارداد بیمه‌روستایی و پزشک خانواده، قرارداد شرکتی(شامل: پزشک، دندانپزشک، ماما، بهداشت عمومی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، تغذیه، روانشناس بالینی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، فوریت پزشکی و ...)که دوره تحصیلی خود را تمام کرده‌اند می‌توانند مراجعه نموده و برای خدمت به‌عنوان اعضای تیم سلامت (به‌صورت طرحی یا قرارداد پزشک خانواده) در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20هزارنفر مناطق تحت پوشش استان، درخواست خود را ارائه نمایند.

لذا ثبت نام اعضای تیم برنامه پزشک خانواده با تکمیل فرم الکترونیکی و طی روند مربوطه مطابق فلوچارت ارائه شده، انجام می‌گردد.

گام هاي استقرار برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع

گام اول: تبیین الزامات قانونی، برنامه ريزي براي تأمین منابع و تصويب برنامه اجراي

گام دوم : برقراري نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد با سقف بسته و استقرار نظام پايش و راستی آزمايی

گام سوم :کاربرد پرونده الكترونیك سلامت توسط کلیه مراقبین سلامت و پزشكان شاغل در بخش بهداشت

گام چهارم :تعیین مراقب سلامت هر فرد و برقراري خدمات مراقب سلامت براي همه شهرنشینان با نظام پرداخت سرانهاي تعديل شده با خدمات ارائه شده

گام پنجم: گام پنجم: فراهم کردن اينترفیس خود مراقبتی الكترونیك

گام ششم: اجبار کاربرد پرونده الكترونیك سلامت براي همه ارائه دهندگان سطح يك با اهرم قانون

گام هفتم :انتخاب پزشك عمومی يا ساير پزشكان مجاز و برقراري ارجاع مراقب به پزشك عمومی

گام هشتم :استقرار پرونده الكترونیك سطح 2 و 3 و ارجاع الكترونیك به متخصص بدون حذف مراجعه مستقیم

گام نهم: تهیه گايدلاين خدمات گران و استقرار آن اعمال سیاست در اجراي گايدلاين ها با ابزار نظام پرداخت

گام دهم :تغییر نظام پرداخت پزشك خانواده (کلیه پزشكان عمومی و متخصصین پزشكی خانواده و متخصصین مجاز)در و مراجعه انحصاري به مراقب و پزشك Capitation Adjusted by Performance کل بخش سلامت به خانواده خود با اجازه مراجعه به متخصص با يا بدون ارجاع

گام یازدهم: الزامی کردن ارجاع الكترونیك از سطح يك به دو و سه

گام دوازدهم:  مشارکت پزشك خانواده و متخصصین بالینی در ريسك مالی تحمیلی به بخش و اصلاح نظام پرداخت

سطح دو و سه

بطور کلی فرایند جذب پزشک در برنامه پزشک خانواده به دو صورت انجام میشود: پزشک طرحی ، بصورت سامانه وزارت خانه  در سامانه رشد وزارت خانه ، اگر بصورت قراردادی جذب شود در سامانه .
رهگیری الکترونیکی : سامانه رشد وزارت که فعال می باشد، با پیامک کد رهگیری را ارسال می‌نماید.
رسید زمان دار : از طریق پیامک ارسال می گردد 
مراحل مراجعه حضوری : یک بار.حضور در معاونت بهداشتی جهت دریافت معرفی نامه شروع به کار
مسئول خدمت : 
سمانه ذوالقدر 
شماره تماس : 02833678980

ثبت نام و جذب نیروهای پزشک خانواده در گروه مرکز مدیریت شبکه استان انجام می‌گردد. فرم الکترونیکی ثبت نام توسط درخواست‌کنندگان تکمیل و سایر مراحل جذب به‌صورت حضوری انجام می‌گردد.
مستندات خدمت : 
- دانلود دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
مدارک هویتی و شناسایی (عکس – شناسنامه – کارت ملی) – مدرک یا گواهی‌نامه پایان تحصیلات – گواهینامه پایان خدمت(آقایان) - معرفی نامه گذراندن طرح از استان - قرارداد پزشک خانواده -  گذراندن دوره آموزشی بدو خدمت در واحد ستادی (برای افراد متقاضی ثبت نام در تیم پزشک خانواده)

قوانین  و مقررات خدمت:
دستورالعمل ورژن سال جاری (دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی ، نسخه19 ) – نامه‌های وزارتی

مدت زمان انجام خدمت :
برای ثبت نام نیروی انسانی برنامه پزشک خانواده در کل روزهای کاری سال باتوجه به نیاز شهرستان‌های تحت پوشش به پرسنل تیم پزشک خانواده، اقدامات مربوطه انجام می‌گردد. میانگین برای هرنفر 10 دقیقه وقت اداری صرف می‌گردد.
پزشکان طرحی : 7 روز ، پزشکان قراردادی : 1 روز

هزینه‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت:

  برای ثبت نام نیروها، هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد.


نحوه دسترسی به خدمت :

مشاهده آدرس الکترونیکی 


جهت جذب بصورت قراردادی پزشکان در برنامه پزشک خانواده  

درخواست خدمت:

به‌ دو صورت حضوری و الکترونیکی می‌باشد:

در سطح استان ثبت نام نیروهای برنامه پزشک خانواده به‌صورت تکمیل فرم الکترونیکی توسط درخواست‌کنندگان بوده ولی مراحل ارائه تعهد و اخذ نامه ، شروع بکار و ... بصورت غیرالکترونیکی و حضوری انجام می‌شود.


ارائه خدمت:
به‌ دو صورت حضوری و الکترونیکی می‌باشد:

در سطح استان ارائه فرم ثبت‌نام الکترونیکی بارگذاری شده در سایت به آدرس http://url.qums.ac.ir/gostaresh و کلیک ‌نمودن امور نیروی انسانی گسترش شبکه‌ها: برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده، فرم ثبت نام قابل رؤیت و دسترسی می‌باشد.

درضمن جهت اخذ نامه و شروع بکار و ... مراجعه حضوری ضروری می‌باشد.


پرسش های متداول:

پرسش: چگونه می‌توانم به‌عنوان نیروی پزشک خانواده و بیمه روستایی ثبت نام نمایم؟

پاسخ: در سایت معاونت بهداشتی و با تکمیل فرم الکترونیکی

به آدرس اینترنتی: http://url.qums.ac.ir/gostaresh  

-  پست الکترونیک مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی :  phc@qums.ac.ir


پرسش: من ساکن شهر هستم، چگونه می‌توانم خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی را دریافت نمایم؟

پاسخ: با مراجعه به اولین پایگاه سلامت نزدیک محل زندگی خود که لیست و آدرس آنها در سایت معاونت بهداشتی دانشگاه به آدرس زیر  وجود دارد.

آدرس اینترنتی: http://vch.qums.ac.irلیست مراکز /پایگاه‌های بهداشتی به همراه آدرس و شماره تماس)


پرسش: آیا ورژن دستورالعمل اجرایی برنامه تغییر می‌کند؟ هرچندسال تغییر می‌کند؟

پاسخ: بلی، ورژن توسط وزارت بهداشت به دانشگاه‌های سطح کشور اعلام می‌گردد و ازطریق دانشگاه‌ها به تمام شهرستان‌های تحت پوشش ارسال می‌شود.


پرسش: آیا ضریب حضور در عملکرد تأثیردارد؟

پاسخ: بلی


نمودار گردش کار :
دریافت نمودار

     

       

        

     
        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0