عنوان خدمت : ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد
شناسه خدمت: (۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰)
(مشاهده فرم شناسه خدمت)
نوع خدمت :خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت :

پرونده الكترونيك سلامت يعني: پياده سازي سامانه اطلاعاتي به‌صورت كاملاً يكپارچه كه قابليت كاربري و استفاده در طيف گسترده‌اي از مراكز بهداشتي و درماني را داشته باشد. مركز آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، پرونده الكترونيك سلامت را چنين تعريف كرده است: پرونده الكترونيك سلامت، مجموعه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، در طیف گسترده‌ای شامل: پيش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنيني و ماقبل آن) تا پس از مرگ است كه به‌صورت مداوم و با گذشت زمان به شكل الكترونيك ذخيره مي‌شود و درصورت نياز، بدون محدوديت مكاني يا زماني، تمام يا بخشي از آن در دسترس افراد مجاز (مانند: پزشك معالج)

قرار ‌خواهدگرفت.

پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات بیماران است. (به زبان خیلی ساده، مکانیزه کردن وظایف و تکالیف واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشت و درمان است) پرونده الکترونیک سلامت شامل یادداشت‌های بهداشتی درمانی دوران عمر یک فرد است که در داخل سیستم بهداشتی درمانی ایجاد و به‌صورت خصوصی و محرمانه نگهداری می‌شود. این پرونده به‌صورت الکترونیکی برای ارائه کنندگان مجاز خدمات در هر مکان و زمان به‌منظور حمایت و پشتیبانی از ارتقا کیفیت خدمات وی باید در دسترس باشد.

می‌توان گفت: پرونده الکترونیک سلامت یک مجموعه جامع و سازماندهی شده الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات بالینی، دموگرافیکی، اجتماعی و مالی است که مراقبت‌های بهداشتی و درمانی،  ارایه شده به یک فرد را مستند می‌کند. يكي‌از عمده‌ترين اهداف اجراي پرونده الكترونيك سلامت، توسعه و پياده‌سازي يك سامانه اطلاعاتي مؤثر، كارا و منطبق بر استانداردهاي خاص، اطلاعاتي، پويا و انعطاف پذير در راستاي مواجهه با نيازهاي جديد، و كاهش هزينه‌ها در همه ابعاد حوزه سلامت است.
رسید : بصورت سامانه پیامکی رسید برای گیرنده خدمت داریم و نظرسنجی پیامکی صورت می پذیرد 
کد رهگیری : سامانه توسط کارشناسان مدیریت شده و قابل گزارش گیری است
تعامل الکترونیکی : فرم نظرسنجی بصورت پیامک برای افراد ارسال می شود.
استعلام از سایر دستگاه ها : سازمان های بیمه  گر
مراحل مراجعه حضوری : حضور در واحد های تحت پوشش معاونت بهداشتی بستگی به محل سکونت خانوار دارد

مسئول ارائه خدمت : 

تمامی ارائه دهندگان خدمت در سطح یک و سطح 2 و 3 به شرح زیر ارائه خدمت می‌نمایند:

- در سطح 1 شامل: مراقب سلامت / بهورز، پزشک، ماما و ... ؛ در مراکز ارائه دهنده خدمت(خانه بهداشت، پایگاه سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت)

- در سطح 2و 3 شامل: پزشکان متخصص؛ در مراکز ارائه دهنده خدمت(بیمارستان‌های سطح استان که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی)
مشاهده مراکز ارائه خدمت و مسئولین مربوطه

فایل‌های لیست و آدرس مراکز و پایگاه‌ها

مراکز خدمات جامع سلامت شهری/ روستایی و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شهیدبلندیان شهرستان قزوین

مراکز خدمات جامع سلامت شهری/ روستایی و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان 

مراکز خدمات جامع سلامت شهری/ روستایی و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین‌زهرا

مراکز خدمات جامع سلامت شهری/ روستایی و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

مراکز خدمات جامع سلامت شهری/ روستایی و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

مراکز خدمات جامع سلامت شهری/ روستایی و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج

مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت شهرستان‌ها

مراکز خدمات جامع سلامت / پایگاه‌های سلامت شهرستان قزوین

مراکز خدمات جامع سلامت / پایگاه‌های سلامت شهرستان تاکستان

مراکز خدمات جامع سلامت / پایگاه‌های سلامت شهرستان بوئین‌زهرا

مراکز خدمات جامع سلامت / پایگاه‌های سلامت شهرستان آبیک

مراکز خدمات جامع سلامت / پایگاه‌های سلامت شهرستان البرز

مراکز خدمات جامع سلامت / پایگاه‌های سلامت شهرستان آوج


قوانین و مقررات خدمت:
شیوه اجرایی پرونده الکترونیک سلامت - دستورالعمل اجرایی نظام ارجاع الکترونیک – نامه‌های وزارتی (دانلود)
دانلود راهنمای سامانه یکپارچه بهداشت(سیب)

مدت زمان انجام خدمت : 
یک روز

پرونده الکترونیکی سلامت با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تکراری و مراجعات بی‌مورد، سبب صرفه جویی در زمان بیماران و پرسنل درمانی و پزشکی، می‌شود.

بستگی به نوع خدمت قابل ارائه، بهورز / مراقب سلامت تک تک مراجعین در گروه‌های سنی مختلف را پذیرش نموده و ضمن دریافت شرح حال، فرم الکترونیکی مربوطه را تکمیل و ثبت می‌نماید، آموزش‌های مرتبط با هر مراقبت را به فرد مراجعه‌کننده ارائه مداده و مراقبت‌های لازمه (قدسنجی- وزن‌گیری و ....) را نیز انجام می‌دهد. همچنین درصورت نیاز، مراجعه کننده را جهت ویزیت توسط پزشک و مامای مرکزخدمات جامع سلامت ارجاع می‌دهند و درصورت نیاز به خدمات تخصصی توسط پزشک متخصص، به سطح بالاتر ارجاع می‌شوند متوسط ارائه خدمات توسط بهورز یا مراقب سلامت به‌طور استاندارد برای هر فرد مراجعه کننده به 30دقیقه می‌باشد.
هزینه‌های مورد نیاز جهت اخذ خدمت:
مراجعین جهت دریافت خدمات بهداشتی و خدمات ارجاعی در سطح واحدهای ارائه دهنده خدمت درسطح‌1 هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.
مستندات مورد نیاز برای خدمت :
جهت دریافت خدمت با رائه کارت ملی و  داشتن کد ملی  و ارئه شماره تلفن همراه ضروری می‌باشد


نحوه دسترسی به خدمت :
سامانه یکپارچه بهداشت (sib.qums.ac.ir)

درخواست خدمت:
نحوه درخواست خدمت به‌صورت حضوری می‌باشد و افراد با مراجعه به واحدهای بهداشتی خدمات را دریافت می‌نمایند. (مراجعه ساکنین مناطق روستایی به خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی؛ ساکنین مناطق شهری  به پایگاه‌های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری)

ارائه خدمت:

با مراجعه حضوری تک تک افراد در گروه‌های سنی مختلف به خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی / شهری، خدمات و مراقبت‌ها ارائه می‌گردد.

برای اطلاع‌رسانی اقشار مردم از آدرس مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی/ پایگاه‌های سلامت/ خانه‌های بهداشت، در سایت اینترنتی معاونت بهداشتی دانشگاه نماد مراجعین در صفحه اول سایت قرارداده شده است. با کلیک نمودن گزینه مراجعین صفحه‌ای باز شده سپس بعداز مراحل زیر به آدرس‌های دلخواه جهت مراجعه حضوری و دریافت خدمات و مراقبت‌های مربوطه ، دسترسی می‌یابند.

آدرس اینترنتی: http://vch.qums.ac.ir  -کلیک روی: مراکز بهداشت شهرستانها – کلیک روی: شهرستان مربوطه (مثال: آبیک) -  آنگاه سایت شهرستان مورد نظر باز می‌شود که با کلیک روی گزینه مراکز بهداشتی درمانی، می‌توان لیست مراکز تحت پوشش شهرستان را مشاهده نمود و هرکدام که کلیک شوند آدرس و شماره تماس آنها قابل دسترسی است.

نمودار گردش کار:دریافت نمودار  
 

پرسش های متداول:
 

باتوجه به اینکه خدمات به‌صورت گسترده می‌باشند و در پرونده خانوار از شیر خواران تا سالمندان و مادران باردار، دانش‌آموزان و ... ، گیرندگان خدمت می‌باشند؛ لذا سوالات مربوط به هر دسته از مراجعین متفاوت می‌باشد. نمونه‌ای از سوالات درخصوص برنامه کودکان به شرح زیر می‌باشد:

1- بعد از دادن قطره آهن می‌توان به کودک شیر داد؟
 پاسخ: پس از دادن قطره آهن به کودک، دادن شیر مادر مانعی ندارد ولی اگر شیرمصنوعی داده می‌شود، مصرف قطره آهن نباید همزمان با شیرمصنوعی باشد.

2- زمان‌های مراقبت کودکان زیر 5 سال جهت مراجعه والدین به مراکز خدمات جامع سلامت/پایگاه سلامت/خانه بهداشت چگونه است؟
پاسخ: 5-3روزگی، 15روزگی، 42- 30روزگی ،2ماهگی، 4ماهگی، 6ماهگی، 7ماهگی، 9ماهگی، 12ماهگی، 15ماهگی، 18ماهگی، 24ماهگی، 3سالگی، 4سالگی، 5سالگی.

3- آیا برای دریافت خدمات باید مراجعه حضوری داشته باشیم؟
پاسخ: بلی
4- جهت دریافت خدمات بهداشتی نیاز به مدارک خاصی می‌باشد؟
پاسخ: برای بار اول، داشتن کارت ملی و آدرس محل سکونت الزامی است. ولی پس از ثبت اطلاعات در سامانه سیب، درمراجعات بعدی نیاز به مدارک نیست.

       

        
        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0