عنوان زیرخدمت :بررسی درخواست های انتقال ، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی
شناسه خدمت: (۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۴)
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمت 
در حال حاضر متقاضيان انتقالی در دانشگاه ها پس از اخذ مجوز از دانشگاه مبدا به حوزه هاي خدمات آموزشی دانشگاه ها معرفی می گردند و سپس با صرف زمان و هزينه به دانشگاه مقصد مراجعه نموده و اقدام به ثبت تقاضاي انتقالی و پيگيري آن می نمايند و اين فرآيند در طول تمام سال تحصیلی  صورت می پذيرد.

                                                          
برای ورود به سایت نقل و انتقالات مقاطع کاردانی تا دکتری اینجا را کلیک نمایید.      

برای ورود به سایت نقل و انتقالات مقطع دستیاری پزشکی اینجا را کلیک نمایید. 

شناسنامه درخواست انتقال دانشجویان

شناسنامه خدمت انتقال دستیاران و دانشجویان مقطع دستیاری پزشکی در دانشگاههای دیگر 

شناسنامه خدمت انتقال دستیاران و دانشجویان مقطع دستیاری دندانپزشکی در دانشگاههای دیگر


شناسنامه خدمت پذیرش دستیاران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت دوره میهمانی و انتقال به این دانشگاه

معرفی سامانه نقل و انتقال دستیاران تخصصی پزشکی : 
نرم افزار ثبت نام الكترونيكی متقاضيان انتقال دستیاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی در دانشگاه ها با هدف ثبت نام از متقاضيانی كه در اقصی نقاط ميهن اسلامی ساكن می باشند، طراحی و ارائه گرديده است . 
از ديگر اهداف اين سامانه ایجاد ارتباط تنگاتنگ حوزه هاي معاونت آموزشی دانشگاهها از جمله ستاد، دانشكده و ... با فرآيند پذيرش نقل و انتقال می باشد و موجب تسهيل در اتخاذ تصميمات مناسب براي دانشگاهها بر اساس آمارهاي بدست آمده از گروههاي پذيرفته شده دستیاری می گردد.

ضمناً اين سامانه موجب استفادهكارآمدتر از نيروي انسانی، كاهش حجم استفاده از منابع فيزيكی همانند كاغذ و پرينتر و  اطلاع رسانی كليه قوانين و آيين نامه ها از طريق سايت، ارسال مدارك لازم توسط متقاضی در دانشگاهها  می گردد.

معرفی خدمت نحوه نقل و انتقال دستیاران تخصصی دندانپزشکی : 
 دستیاران رشته های تخصصی دندانپزشکی بر اساس آیین نامه دوره های تخصصی دندانپزشکی و در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آیین نامه می توانند به دانشگاههای دیگر در داخل کشور منتقل شوند. این امر بصورت الکترونیکی و در قالب اتوماسیون اداری درون دانشگاهی و بین دانشگاهها صورت می پذیرد.


با توجه به مسافت دانشگاه ها از یکدیگر و امکان خطرات احتمالی برای رفت وآمد دانشجویان جهت اخذ پذیرش برای درخواست انتقالی خود ، وزارت متبوع با ایجاد سامانه انتقالی دانشجویان از این امر جلوگیری نموده تا دانشجویان با ورود به سامانه به ادرس http://transmission.behdasht.gov.ir در زمان مقرر نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.در خصوص دانشجویان دانشگاه های غیر علوم پزشکی که متقاضی انتقال توأم با تغییررشته هستند نیز می بایستی فرم خود را به صورت حضوری به اداره کل آموزش دانشگاه تحویل نمایند تا بعد از بررسی در خصوص درخواست دانشجو اعلام نظر گردد.

انجام فرایند  میهمانی دانشجویان :
با توجه به مسافت دانشگاه ها از یکدیگر و امکان خطرات احتمالی برای رفت وآمد دانشجویان جهت اخذ پذیرش برای درخواست انتقالی خود ، وزارت متبوع با ایجاد سامانه میهمانی دانشجویان از این امر جلوگیری نموده تا دانشجویان با ورود به سامانه به ادرس http://guest.behdasht.gov.ir در زمان مقرر نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند. دانشجویان دانشگاه های‌ آزاد مقطع کارورزی و دانشجویان غیر رشته های پزشکی متقاضی میهمانی در این دانشگاه بصورت حضوری تقاضای خودرا ارائه می‌نمایند.

انجام فرایند  انصراف از تحصیل دانشجویان :
   دانشجویانی که تمایل به انصراف از تحصیل دارند باید درخواست انصراف خود را شخصاٌ به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید .بعد از اعلام انصراف دانشجو به وزارت متبوع میزان هزینه آموزش رایگان نامبرده  مشخص و دانشجو می بایستی ضمن پرداخت هزینه مذکور فیش آن را به مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع ارائه نمایند . بعد از دریافت نامه مجوز جهت تحویل  مدارک به دانشجو ، در مراجعه حضوری مدارک خودرا تحویل می گیرد.

انجام فرایند خروج از کشور دانشجویان :
 دانشجویان جهت دریافت ضمانت نامه بانکی و یا تعهد نامه محضری (بابت هزینه آموزش رایگان ) به  دفتر حقوقی معرفی می شوند و بعد از ارائه ضمانت نامه و یا تعهد نامه به اداره خدمات آموزشی (با تایید دفتر حقوقی دانشگاه ) برای دانشجویان دختر گواهی خروج از کشور به وزارت متبوع صادر می‌شود . دانشجویان پسر نیز بایستی جهت ثبت نام در سامانه نظام وظیفه به درگاه خدمات الکترونیکی انتظامی به آدرس www.services.epolice.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام نمایند و بعد از تکمیل نمودن اطلاعات درخواست شده به اداره خدمات آموزشی دانشگاه اطلاع داده تا خروج از کشور دانشجو تایید گردد.

لازم به ذکر است اطلاعات تکمیلی در خصوص هر یک ار فرایندهای فوق الذکر شامل  : مدارک لازم و چگونگی انجام فرایند و... در قسمت پورتال معاونت آموزشی به آدرس  http://vce.qums.ac.ir  قسمت فرایندهای امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی / فرایندهای اداره خدمات آموزشی قابل مشاهده است .

رسید زمان دار : از طریق نامه اداری بصورت مکتوب اعلام می گردد .

مسئول ارائه خدمت : 

                    
 نام و نام خانوادگی : فاطمه ذوالقدر                              
سمت : مسئول اداره خدمات آموزشی
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2529

 نام و نام خانوادگی :  معصومه ترکمن                                  
سمت : کارشناس آموزش
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2528

 نام و نام خانوادگی : سمانه ساده                                   
سمت : کارشناس آموزش
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2528 

      نام و نام خانوادگی :  محمد کریمی                               
سمت : مسوول اداره تحصیلات تکمیلی
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2524   

 نام و نام خانوادگی : عارفه نیاقی ها                                     
 سمت : کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2540 

 نام و نام خانوادگی : شبنم خورانی                                  
 سمت : کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی 
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 3107

 نام و نام خانوادگی : حمید پوریوسف                                   
 سمت : کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی 
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2337

   بلوار شهید باهنر ، مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاونت آموزشی دانشگاه

قوانین و مقررات خدمت:

 
                    
  بر اساس آیین نامه آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به شرایط ذیل دانشجو میتواند متقاضی انتقال به دانشگاه دیگری باشد.

1- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلا مانع باشد.
2-متقاضی حدالاقل دو نیمسال از دوره آموزشی در مقطع دکترا و یک نیمسال در مقطع کارشناسی در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

3- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.
4- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد

     
 آیین نامه های مقطع تخصص پزشکی

 قوانین نقل و انتقال (1)

 قوانین نقل و انتقال (2)
 

  آیین نامه های مقطع تخصص دندانپزشکی
 

آیین نامه های دوره های تخصصی دندانپزشکی 
 

مستندات مورد نیاز:

     
 http:/transmission. behdasht.gov.ir

     
 راهنمای سامانه قوانین نقل و انتقال (دستیاران پزشکی)

 هر دستیار باید با مطالعه آیین نامه به اقتضاء شرایط خود مدارک و مستندات مرتبط را ارایه نماید.
 

مدت زمان انجام خدمت: مقاطع کاردانی تا دکتری : زمان مشخص شده از سوی وزارت متبوع 
مقطع دستیاری دندانپزشکی : 30 روز

ساعات ارائه خدمت: هر روز کاری در ایام هفته

نمودار گردش کار:
   دریافت نمودار


نحوه دسترسی به خدمت :


درخواست خدمت:حضوری – الکترونیکی

ارائه خدمت:حضوری – الکترونیکی

 

        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0