عنوان خدمت : نظارت و بازرسی بر تامین توزیع و عرضه اقلام سلامت محور

شناسه خدمت : 16062247000

شرح خدمت : بازرسی نظارتی است که از سوی ماموران اداره تجهیزات پزشکی اعمال می شود . بازرسي در این حوزه به صورت منظم و هدف می باشد که عملکرد اصناف و واحدهای صنفی استان را با قوانين و مقررات و استانداردهاي ابلاغ شده مورد مقايسه قرار مي دهد و نتايج  بررسي را جهت بکارگيري اقدامات اصلاحي منعکس مي نمايد.


 نحوه خدمت: 1-مراجعه کارشناس تجهیزات پزشکی به واحد صنفی/شرکت توزیعی 2-بررسی شرایط محیطی، اقلام و کالاهای موجود در انبار واحد صنفی/شرکت توزیعی 3-اخذ مستندات(فاکتور خرید و فروش، جواز کسب و ..) جهت بررسی و تطابق با قوانین و دستورالعمل های بالا دستی 4-تکمیل چک لیست های مربوط به طرح تحول نظام سلامت 5-بررسی مستندات اخذ شده و تطابق با دستورالعمل های ابلاغی 6-تهیه گزارش از بازدیدهای انجام شده و انعکاس جهت رع نواقص7-معرفی واحدهای متخلف به مراجع قضایی 8-بارگذاری مستندات در سامانه بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی

import.imed.ir  

مسئول ارائه خدمت: خانم مهندس دینکانی

آدرس: قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو – معاونت غذا و دارو - طبقه اول - انتهای راهرو - سمت راست

تلفن :33663834-028

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت : چک لیست ارزیابی از اصناف و شرکت های توزیعی تجهیزات و ملزومات پزشکی-چک لیست بازرسی طرح الصاق برچسب اصالت تجهیزات و ملزومات پزشکی،

قوانین و مقررات خدمت: 
بخشنامه الزام به شناسه گذاری،
ردیابی،رهگیری و کنترل اصالت تجهیزات و ملزومات پزشکی
دستورالعمل نگهداشت و انبارش
 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش
 توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی
 دستورالعمل الزامات فاکتور و پیش فاکتور
ابلاغیه الزام الصاق برچسب اصالت

مدت زمان ارائه خدمت(به روز) : از زمان بازدید تا تهیه گزارش دو هفته

ساعات ارائه خدمت : شنبه الی چهارشنبه 9 لغایت 12

تعداد بار مراجعه خدمت: یک بار

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: هزینه ای ندارد

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی: سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و سامانه ttac

سوالات متداول :

1-زنجیره توزیع قانونی به چه معنا می باشد؟ زنجیره توزیع قانونی شامل تولید کنندگان، واردکنندگان و نمایندگی های قانونی آنها که در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی بت شده باشند می باشد.

2-شرایط انبارش تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت تایید انبار چیست؟مطابق با دستورالمل انبارش ابلاغی از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد

3-برچسب اصالت برای چه تجهیزات پزشکی الزامی می باشد؟از تاریخ 1/9/98 برای کلیه تجهیزات پزشکی وارداتی و از تاریخ 15/11/98 برای کلیه تجهیات پزشکی تولیدی الصاق برچسب اصالت الزامی می باشد.

4-قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی چگونه استعلام می شود؟با ورود به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی بخش استعلام/قیمت تجهیزات پزشکی مصرفی مخصوص مراکز درمانی یا عموم مردم قابل مشاهده می باشد.

5-الزامات فاکتور چیست؟مطابلق با دستورالعمل الزامات فاکتور و پیش فاکتور


دسترسی به خدمت : بازدید از واحد صنفی/شرکت توزیعی به صورت حضوری-بارگذاری مستندات در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به صورت الکترونیکی


نمودار گردش کار : پیوست

درج لینک فرم  ثبت شکایات درخصوص خدمت : فرم یکپارچه طراحی شده توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه

درج لینک فرم پیگیری از شکایات ثبت شده: فرم یکپارچه طراحی شده توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه


قابلیت دریافت نظر ارباب رجوع به صورت الکترونیکی در مورد خدمت/زیرخدمت

درج لینک فرم نظر سنجی الکترونیکی از خدمت : نظرسنجی الکترونیکی در پایان/ طی مراحل ارائه خدمت، فرم یکپارچه طراحی شده توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه

امکان جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی خدمت/زیرخدمت : از طریق دریافت فایل خروجی اکسل فرم ها

امکان مشاهده نتایج نظرسنجی در خصوص خدمت/زیرخدمت : (فایل اکسل مربوط به نظرسنجی الکترونیکی و حضوری درخصوص خدمت بصورت نمودار هر سه ماه یک بار قابل مشاهده در سایت باشد) صرفا فایل اکسل و داده ها قابل دانبود نباشد بلکه از طریق نمودارهای اکسل نمایش داده شود.


قابلیت تهیه گزارش های تحلیلی متنوع از عملکرد

 متوسط زمان ارائه خدمت( و سایر شاخص های آماری مانند انحارف معیار، توزیع فراوانی و ....) : زمان اعلام شده در فرایند مربوطه از طریق رسم نمودار محاسبه و بصورت فایل pdf باقید زمان محاسبه (مثلا دوره سه ماهه) لینک شود.

لیست شهروندان دریافت کننده خدمات با مدت زمان نامتعارف (3+- انحراف استاندارد بیشتر یا کمتر از میانگین) و تحلیل دلایل آن: به اقتضای ارائه خدمت هر واحد نسبت به تهیه لیست شهروندان با همکاری کارشناس آمار آن واحد اقدام نمایید. (به طور مثال: دانشکده پزشکی، دانشجویان رشته پزشکی و پیراپزشکی عنوان شود، بیمارستان ها براساس نوع پذیرش اقدام نمایند و ....)

ردگیری دلایل تاخیر در ارائه خدمت: درصورت وجود امکان ردگیری دلایل تاخیر در ارائه خدمت قید شود.

ردگیری دلایل نارضایتی شهروندان از کیفیت خدمت: درصورت وجود امکان ردگیری دلایل نارضایتی شهروندان از کیفیت خدمت قید شود.

سایر کزارش های تحلیلی : درصورت وجود سایر گزارشات تحلیلی درج شود.

پرداخت الکترونیکی : هزینه ای ندارد.
 

نمودار گردش کار :

دریافت نمودار

        

        

        

عنوان خدمت : نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور (بازرسی از شرکت های پخش)

شناسه خدمت: 16062247000

شرح خدمت: در این خدمت بر حسب برنامه ریزی معین هر کدام از شرکت های پخش حداقل 4 مرتبه در سال مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند. پس از بازرسی بر حسب نتایج بازرسی گزارشی به شرکت های مذکور ارسال می گردد و در صورت وجود تخلف و دفعات تکرار آن در صورت نیاز به کمیسیون ماده 20 دانشگاه ارجاع داده میشوند و پس از بررسی کمیسیون ماده 20 دانشگاه مراتب به مدیران شرکت های پخش جهت اقدام اعلام می گردد.به منظور نظارت بر فعالیت های شرکت پخش دارویی و تطابق با استاندارد های موجود در این زمینه به صورت هفتگی شرکت های پخش مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند.

مسئول ارائه خدمت: آقای دکتر علی نظری، خانم دکتر سپیده سیف اللهی

نشانی : قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف - راهرو شماره یک - سمت چپ - اتاق دوم

تلفن :33663835-028

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت: چک لیست بازدید ادواری از شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور ابلاغی سازمان غذا و دارو

قوانین و مقررات: مطابق با ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های پخش ابلاغی از سازمان غذا ودارو

مدت زمان ارائه خدمت: از زمان بازرسی تا ارائه گزارش به شرکت های مذکور 5 روز کاری (بازرسی در یک روز)

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری در روزهای کاری هفته

تعداد بار مراجعه خدمت: -

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: خدمت به صورت رایگان است

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی:  کمیسیون ماده 20 دانشگاه ، سازمان غذا و داروی کل کشور

سوالات متداول:

هر شرکت چند مرتبه بازرسی میشود؟ سالیانه حداقل 4 مرتبه
نحوه برخورد با شرکت های پخش متخلف چیست؟ در صورتی که تخلف محرز شود بر حسب تعداد دفعات تکرار شرکت پخش نامه تذکر یا اخطار یا اخطار اکید دریافت می کند و پس از آن در صورت وجود تخلف به کمیسیون ماده 20 دانشگاه ارجاع داده میشود.
بازرسی از مراکز در روزهای معینی صورت می پذیرد؟ خیر. به صورت تصادفی و بر حسب مورد انجام میشود.
دسترسی به خدمت : به صورت حضوری

نمودار گردش کار :
دریافت نمودار
 

    

        

    
        

عنوان خدمت: نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور

شناسه خدمت: 16062247000

شرح خدمت: نظارت بر فعالیت عطاری ها و باشگاه ها و جلوگیری از عرضه هرگونه فرآورده دارویی و مکمل در این مراکز و همچنین نظارت بر عملکرد داروخانه ها در حوزه عرضه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک های ویژه توسط اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل انجام می گیرد.

مسئول ارائه خدمت:مهندس رامش مهرآیین، دکتر نسترن عبادی

نشانی : قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه دوم - سمت چپ - اتاق اول

تلفن محل كار : 028-33663844

شرح وظایف  خانم دکتر عبادی

نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
نظارت بر فعالیت داروخانه های عرضه کننده فرآورده های طبیعی، سنتی، غذاهای رژیمی، شیرخشک های ویژه و مکمل ها
نظارت بر توزیع صحیح شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه و پیگیری امور و رفع مشکلات مصرف کنندگان این فرآورده ها
ارتباط با اداره کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل و هماهنگی فعالیت های این حوزه
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی در زمینه طب ایرانی و گیاهان دارویی
برنامه ریزی و انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط با طب ایرانی و گیاهان دارویی
شرح وظایف خانم مهندس مهرآیین

نظارت بر عطاری ها و مراکز فروش گیاهان دارویی
نظارت برباشگاه های ورزشی
نظارت بر فروش داروهای مکمل در داروخانه ها
بازدید از اماکن عرضه و توزیع فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل
نظارت بر عملکرد واحد های متناظر شبکه های بهداشت و درمان شهرستان
اجرای قوانین و مقررات در خصوص عرضه محصولات طبیعی، سنتی و مکمل
آموزش، اطلاع رسانی و صدور اطلاعیه های لازم جهت بالا بردن
آگاهی عمومی در خصوص محصولات طبیعی، سنتی و مکمل

مستندات و مدارک مورد نیاز برای خدمت: -

قوانین و مقررات خدمت: مشاهده

مدت زمان ارائه خدمت: یک روز

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری در روزهای کاری هفته

تعداد بار مراجعه خدمت: -

هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت : این خدمت به صورت رایگان انجام می شود

فهرست استعلام از سایر دستگاه های اجرایی:

 اداره کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

معاونت های غذا و دارو سراسر کشور و ادارات متناظر

سؤالات متداول:

آیا عرضه مکمل های ورزشی در باشگاه ها مجاز است؟ خیر، تنها داروخانه ها مجاز به عرضه مکمل های ورزشی هستند.
آیا عرضه داروهای گیاهی در عطاری ها قابل انجام است؟ خیر، تنها داروخانه ها مجاز به عرضه فرآورده های داروی هستند.
آیا ارائه مشاوره طب سنتی در عطاری مجاز است؟ خیر، بیماران بایستی برای تشخیص و درمان بیماری ها از طریق طب سنتی، به پزشک متخصص این رشته مراجعه نمایند.
دسترسی به خدمت : به صورت حضوری

نمودار گردش کار :
دریافت نمودار
 

        

        

        


عنوان خدمت: نظارت و بازرسی برتامین ، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور

شناسه خدمت: 16062247000

شرح خدمت: نظارت و بازرسی برتامین ، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور

به منظور بازدید از واحدهای تولیدی یا مراکز عرضه محصولات سلامت محور (غذایی) برنامه ریزی قبلی جهت بازدید از واحدهی تولیدی صورت گرفته ودر موعد مقرر بصورت سرزده از واحدهای مورد نظر بازدید فنی و بهداشتی انجام می گرددو نتیجه بازدید صورتجلسه و در صورت لزوم نمونه برداری از محصولات تولیدی خط تولید یا محصولات موجود درانبار انجام می شود و پس از مراجعه به اداره و تصمیم نهایی بر اقدامات مقتضی با نظر مدیریت ، و ارسال نمونه به آزمایشگاه انجام می گیرد و سپس پس از وصول جوابیه پیگیری ، ثبت نتایج صورت می گیرد.

مسئول ارائه خدمت:کلیه کارشناسان شاغل در اداره نظارت برمواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

آدرس : قزوین - بلوار آزادگان (غیاث آباد) - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه -معاونت غذا و دارو - طبقه همکف - راهرو شماره دو - سمت چپ - اداره نظارت بر مواد غذایی و اداره نظارت بر مواد بهداشتی و آرایشی

تلفن : 5-33672784-028

مدارک مورد نیاز: صورتجلسه های قبلی بازدید و جوابیه های آزمایشگاه و یا شکوائیه های واصله در صورت وجود

قوانین و مقررات خدمت:  

سایت سازمان غذا و دارو ایران https://www.fda.gov.ir/ - ضوابط و مقررات ملی و بهداشتی

سایت استانداردهای ملی ایران به نشانی http://standard.isiri.gov.ir/

متوسط زمان ارائه خدمت: 2 ساعت تا 15 روز کاری

ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری و غیر اداری

تعداد بار مراجعه حضوری: بطور معمول لزومی به مراجعه حضوری ارباب رجوع نمی باشد.

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان:  این خدمت مشمول دریافت هزینه نمی باشد.


فهرست استعلام از سایر دستگاههای اجرایی: برای ارائه خدمت نیاز به استعلام از دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد.

سوالات متداول:

چون بازدید از واحدهای تولیدی و یا مراکز عرضه و بصورت سرزده جهت کنترل و نظارت بر تولید و یا عرضه محصولات سلامت محور انجام میگیرید معمولا سوالاتی از جانب اربابان رجوع صورت نمی گیرد بلکه آنان در مقام پاسخگو هستند.
دسترسی به خدمت: خدمت مستقیم به ارباب رجوع انجام نمی گیرد بلکه خدمت به آحاد جامعه در کنترل فرآورده های سلامت محور میباشد.
 

نمودار گردش کار :
دریافت نمودار

        


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0